ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ވެކްސިން

އައްޑޫ ދަމަނަވެށިން ގެއްލުނު ވެކްސިން ތައްގަނޑު ފެނުނީ ފަޅު ރަށަކުން!

  • ތައްގަނޑު ހޯދީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު
  • ފައިސާއާއި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނުވެސް ވަގަށް ނަގާފައިވޭ
  • ތައްގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ގދ ކުރިކޭމާހުއްޓާ ކިޔާ ފަޅު ރަށަކުން

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 15:01 | 5,084

އައްޑޫ ދަމަނަވެށިން ގެއްލުނު ވެކްސިން ތައްގަނޑު - ޕޮލިސް

ވެކްސިން ދިނުމަށްފަހު ވެކްސިން ދީފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަށްޖަހާ ތައްގަނޑު އައްޑޫސިޓީގެ ދަމަނަވެށީގައި ހުއްޓައި ގެއްލިފައިވާއިރު، އެ ތައްގަނޑު ފަޅު ރަށަކުން ހޯދައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބުނީ، ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫސިޓީގެ އިދާރާއިން ގެއްލިފައިވާ ތައްގަނޑު މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ހޯދާފައިވާ ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތައްގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ގދ ކުރިކޭމާހުއްޓާ ކިޔާ ފަޅު ރަށަކުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހިކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑުގެ އިތުރުން، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ހުރި ސީޕީޔޫ އަކާއި، އޮފީހުގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑެއްގެ އިތުރުން، ފައިސާއާއި އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނުވެސް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ދަމަނަވެއްޓާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގައި ވެކްސިން ޖެހުމާއި ދެކޮޅު ފަރާތްތައް އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއްވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.