ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

ހިމަބިއްސައް ޝައްކުކުރެވޭ 10 މީހެއްގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަނީ

  • ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ މެންދުރުފަހު ލިބޭނެ
  • އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށަކުން ހިމަބިހީގެ ކޭސްއެއް އަދި ނުފެނޭ
  • ވެކްސިން ނުދީ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު މާދަމާ ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 14:48 | 2,333

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުން އައުމާއި، ހުން އައުމުގެ އަލާމަތްތައް ފެނިގެން ހިމަބިހި ނުވަތަ މީސްލްސްއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް 10 މީހެއްގެ ޓެސްޓް ހަދަމުންދާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ހިމަބިއްސައް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހުންގެ އިތުރުން އަދި އެއްވެސް ކޭސްއެއް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުން އައުމާ, ހުން އައުމުގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން މިހާރު 10 މީހެއްގެ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރި ހެލްތް ސެންޓަރު ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ވާހަކަދެކެވި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ރަށަކުން އެއްވެސް މިންވަރަކަށް މީގެ އަލާމަތްތަކެއް ފެނޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން މީގެ އަލާމާތެއް ފެނިފައެއް ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ފުރަތަމަ ފެނުނު ހިސާބުން ހުޅުމާލެ ކޭސް ފެނުނު ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ވަނީ ފަށާއި.، އެމަސައްކަތް މިއަދު ކުރިއަށް ދާނެ. އަދި މިއަދު ދެވަނަ ކޭސްއާ ގުޅިގެން އެސަރަހައްދުގައި އެސަރަހައްދުގެ ވެކްސިންގެ ހާލަތު ބަލައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ. އެއާއެކި ހުޅުމާލޭގައި ވަކި ތަނެއް ހާއްސަ ކުރެވި. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިތުރުވެގެންދާކަމަށްވާނަމަ އެމީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކުރިން އެމީހާ ކަންކަން ބަލާނެ ތަނެއް ޚާއްސަކުރެވި މިރޭ 08 އަކުން ފެށިގެން އެކަން ކުރެވޭނެ. މިހާރު ތަނެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ.

~ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަމީން

ވެކްސިން ނުދޭ ފަރާތްތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ހެލްތް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް އެރަށްރަށުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ވެކްސިން ނުދީ ހުރި ފަރާތްތަކަށް އަލުން ކަށަވަރުކޮށް ޔަގީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ނުދީ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެމައުލޫމާތުގެ އަލީގައި ވެކްސިން ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.