އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބާސެލޯނާ

ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވެ، ބާސާއިން ފޯވަޑެއް ހޯދަނީ

  • ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސުއަރޭޒް އޮޕަރޭޝަންއެއް ކުރަން ޖެހޭ
  • ސުއަރޭޒްއަށް އެންމެ އަވަހަށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނީ ހަ ހަފްތާ ފަހުން

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:49 | 3,102

ލުއިސް ސުއަރޭޒް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިތުބާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާއި ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އެޓީމުން ޖަނަވަރީ މަހުގެ ޓްރާންސްފަރ މާކެޓްގައި ފޯވާޑެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސުއަރޭޒްގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ސީރިއަސްއެވެ. އަދި ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ އިތުރު އޮޕަރޭޝަންއެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން އޭނާގެ ފަރުވާގެކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށް ބާސާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ސުއަރޭޒްއަށް އެންމެ އަވަހަށް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭނީ ހަ ހަފްތާ ފަހުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ބާސެލޯނާއިން ފާރަލަމުން އަންނަނީ ފްލެމިންގޯއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގަބްރިއެލް ބާބޯސާ (ގަބިގޯލް) އާއި ލިޔޯންގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް މޫސާ ޑެމްބެލޭ އެވެ. މި ދެކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް އިނގރޭސި ކްލަބް ޗެލްސީއިން ވެސް މަސައްކަތްކުރެއެވެ.

ބާސެލޯނާ މި ވަގުތު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއާ ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ. އެ ދެ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން ބާސެލޯނާ އިން އަމާޒުހިފާފައިވާއިރު، އެކަން ކުރުމަށް ހަމައެކަނި މެސީ އާއި ގްރީޒްމަންގެ އިތުރުން ޒުވާން ތަރި އަންސޫ ފާޓީ އާއި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ގިނައިން ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަށް ބަރޯސާވެވެން

ނެތް ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާގެ މެނޭޖްމަންޓުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް މީޑިއާ ރެޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.