އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޓޮޔޯޓާ

ޓޮޔޯޓާ އިން ސިޓީއެއް ހަދަނީ!

  • މި ސިޓީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރު
  • ސިޓީ ވެގެންދާނީ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ލެބޯރެޓްރީއަކަށް

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 09:50 | 4,886

ސިޓީ އެޅުމަށް ގަސްތުކޮށްފައިވަނީ ޖަޕާނުގައި - ގޫގުލް

ކާރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ 'ޓޮޔޯޓާ' އިން ސިޓީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސިޓީގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް ހަދަމުންދާއިރު، މި ސިޓީ އެޅުމަށް އެކުންފުނިން ގަސްދުކޮށްފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ މައުންޓް ފޫޖީގެ ބޭސްގައެވެ.

175 އޭކަރުގެ މިސިޓީ ޓޮޔޯޓާއިން ޑިޒައިން ކުރަމުންދާއިރު މި ސިޓީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރެވެ. ބޭރުގެ މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި މި ސިޓީ ވެގެންދާނީ މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ލެބޯރެޓްރީއަކަށެވެ.

އެގޮތުން 2000 މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް އެ ސިޓީގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭނެ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އިންޖިނިއަރުންނާއި ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން، މި ލެބޯރެޓްރީތަކުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ރޮބޮޓިކްސް، ސްމާޓް ފޯން އަދި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސައިންޓިސްޓުންނާއި ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދައުވަތު ދެވޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.