ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ނައިގަރ

ނައިގަރގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 89 މަރު!

  • ޑިސެމްބަރު މަހު ނައިގަރގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް އައިއެސްއައިއެލް އާއި ގުޅުން ހުރި ގްރޫޕަކުން ކުރި ރެއިޑެއްގައި 71 ސިފައިން މަރުވެފައިވޭ
  • މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު އެ އަދަދު ގައުމީ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް
  • ހަމަލާދީފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ބާރުތައް ކުޑަ ސަރަހައްދަކަށް

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:03 | 2,397

ނައިގަރގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެމްބަރެއް - ގޫގުލް

ނައިގަރގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 89 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިން މި ހަމަލާގައި 89 ސިފައިން މަރުވިއިރު, ޑިސެމްބަރު މަހު ނައިގަރގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކާއި ދެކޮޅަށް އައިއެސްއައިއެލް އާއި ގުޅުން ހުރި ގްރޫޕަކުން ކުރި ރެއިޑެއްގައި 71 ސިފައިން މަރުވެފައިވެއެވެ.

ހަތަރު ސެކުއިރިޓީ އޮފިސަރުންނާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރޒްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މަރުވި 89 ސިފައިންގެ ހަށިގަނޑުތައް ނައިގަރގެ ވެރިރަށް ނިއާމޭގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ވަޅުލާފައެވެ.

ހަމަލާދިން ދުވަހު، މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ، ވަޅުލުމާއި ގުޅިގެން މަރުވި ސިފައިންގެ އަދަދު އެއަށް ވުރެ ވެސް މަތިވާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު އެ އަދަދު ގައުމީ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އިސޯފޫ ކަޓަމްބޭ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

89 މީހުން މަރުވި މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގާފައިނުވާއިރު މި ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް މުޅުން އާ ގްރޫޕެއް އުފެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ކަޓަމްބޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަމަލާދީފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ބާރުތައް ކުޑަ ސަރަހައްދަކަށް ކަމަށް އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ނައިގަރއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަނީ އިތުރުވެފައިއެވެ. މިހެން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ޖުމްލަ 400 މީހަކު މަރުވެފައިވެއެވެ. އާމްޑް ކޮންފްލިކްޓް ލޮކޭޝަން އަދި އިވެންޓު ޑޭޓާ ޕްރޮޖެކްޓު އޯރގަނައިޒޭޝަން އަކުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި 400 މީހަކު މަރުވެފައިވާއިރު އަލްގައިދާ އަދި އައިއެސްއައިއެލް ފަދަ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުން ދޭ ހަމަލާތަކުން ދިފާއު ވުމަށް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.