އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
އީރާން

އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ލިބޭ ފަހުރެއް

  • އީރާނުގެ އަށް އޮފިޝަލަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އަޅައިފަ
  • ގޮތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާން ސަރުކާރަށް ލިބެން ހުރި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހުއްޓުވޭނެ
  • މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގާލަން އުޅޭ އީރާނު މީހުންނަށް ވާނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 07:38 | 3,499

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް - އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އިރާނަށް ލިބޭ ފަހުރެއް ކަމަށާއި، އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑްގެ ކޮމާންޑަރ މުހުސިން ރިޒާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުހުސިން ރިޒާއީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ރަމްޒީ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ކުރާނެ އެއްވެސް އިގްތިސާދީ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އީރާނުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލު ދެވޭވަރުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ރިޒާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުހުސިން ރިޒާއީ މިހެން ވިދާޅުވިއިރު އެމެރިކާއިން ވަނީ އީރާނުގެ އަށް އޮފިޝަލަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ސެކްރެޓަރީ ސްޓީވަން މަނޫޗިން އަދި ހާރިޖީ ވަޒީރު ޕޮމްޕެއޯ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ އީރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން ދިން މިސައިލް ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގާލަން އުޅޭ އީރާނު މީހުންނަށް ވާނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިކަމަށެވެ.

މަނޫޗިން ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ޓެކްސްޓައިލް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން، މެނުފެކްޗާރިން އަދި މައިނިންގ ސެކްޓަރުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކާއި ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން އީރާން ސަރުކާރަށް ލިބެން ހުރި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.