އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ދުބާއީ

ބޯކޮށް ވާރޭވެހެމުގެ ސަބަބުން ދުބާއީއަށް ދާ ފްލައިޓުތައް ކެންސަލް ކުރަނީ

  • ދުބާއީ އެއަރޕޯޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ފްލައިޓްތައް ލަސް ވުމާއި ކެންސަލްވުމާއި ފްލައިޓްތައް ޖެއްސުންއެހެން އެއަރޕޯޓްތަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 22:59 2,626

ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ދުބާއީ އަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ފްލައިޓްތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައި - ރޮއިޓަރސް

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބާރު ބޮޑު އެއް އެއަރޕޯޓު ކަމުގައިވާ ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ ބައެއް ފްލައިޓްތައް ޑިލޭވެ، އަނެއްބައި ފްލައިޓުތައް ކެންސަލްވެއްޖެ އެވެ.

ދުބާއީ އެއަރޕޯޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ފްލައިޓުތައް ލަސް ވުމާއި، ކެންސަލްވުމާއި، އެހެން އެއަރޕޯޓްތަކަށް ފްލައޓުތައް މުޅި ދުވަހު ބަދަލުވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކަށް ބަލާލުމުން އެއަރޕޯޓްގެ ރަންވޭ އޭރިއާ އެއްކޮށް ފެނު އަޑީގައިވާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އެ ވީޑިއޯއަކީ ދުބާއީގެ އެއަރޕޯޓް ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނޫނެވެ.

ދުބާއީ އެއަރޕޯޓަކީ ދެ އެއަރ ލައިންކަމުގައިވާ އެމިރޭޓްސް އާއި ފްލައި ދުބާއީގެ މައި އެއަރޕޯޓެވެ. އެމިރޭޓްސް އިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ދުބާއީއަށް ދާން ހުރި ފްލައިޓުތަކާއި، ދުބާއީން އެހެން މަންޒިލްތަކަށް ފުރަން ހުރި ފްލައިޓްތައް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ފްލައި ދުބާއީ އެއަރލައިނުންވެސް ބުނެފައިވަނީ ފްލައިޓުތައް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފްލައިޓުތައް އެހެން ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް