ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ޓޮޓެންހަމް

ކޭން ނުލާ ކުޅޭއިރު ޓޮޓެންހަމް ޢާންމުކޮށް ކުޅޭ ސްޓައިލަށް ކުޅެން އުނދަގޫވާނެ: މޮރީނިއޯ

  • ލިވަރޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:30 ގަ

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 17:04 | 2,327

ހެރީ ކޭން (ކ) ހޯސޭ މޮރީނިއޯ (ވ) - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓޮޓެންހަމްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ނުލައި ޓޮޓެންހަމް ކުޅޭއިރު އެޓީމު ޢާންމުކޮށް ކުޅޭ ސްޓައިލަށް ކުޅެން އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިވަރޕޫލާ ދެކޮޅަށް ޓޮޓެންހަމް ކުޅޭ މެޗަށް ކެޕްޓަން ކޭންއަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. އޭނާގެ ފަލަ މަސްގަނޑަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވާން އޮޕަރޭޝަނެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާއަށް އެނބުރި ކުޅުމަށް އާދެވޭނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގައެވެ.

ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެމުން މޮރީނިއޯ ބުނީ ކޭން ނެތުމުން އެކަން ޓީމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކާނެ ކަމަށާއި އެވާހަކަ ދައްކަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. ކޭން ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނައިގެން ކުޅޭ ސްޓައިލަށް ކޭން ނެތި ކުޅުމަކީ ވާނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނަމުން މޮރީނިއޯ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން މި މެޗަށް ނިކުންނަނީ ޓީމުގައި ހުރި ބަލިކަންކަން ދެނެގަނެގެން ކަމަށާއި، ކޭން ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުން އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

މިރޭގެ މެޗަށް ޓޮޓެންހަމް ނިކުންނައިރު އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި މެޗަށް ޓީމުން ނިކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓަށް ކަމަށެވެ.

ލިވަރޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:30 ގައެވެ.

ލިވަރޕޫލުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 20 މެޗުން ލިބުނު 58 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް 21 މެޗުން 45 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ތިންވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 21 މެޗުން ލިބުނު 44 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ޓޮޓެންހަމް ލީގު ތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގަ އޮތީ 21 މެޗުން ލިބުނު 30 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.