ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ހޯސޭ މޮރީނިއޯ

ދުނިޔޭގަ މިވަގުތު އޮތް އެންމެ މޮޅު ކްލަބަކީ ލިވަރޕޫލް: މޮރީނިއޯ

  • ލިވަރޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:30 ގަ
  • ލިވަރޕޫލުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 20 މެޗުން ލިބުނު 58 ޕޮއިންޓާއެކު

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 17:06 | 4,746

ހޯސޭ މޮރީނިއޯ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ މޮޅު ކްލަބަކީ ލިވަރޕޫލް ކަމަށާއި، ލިވަރޕޫލް މިހާހިސާބަށް އައީ އެކްލަބުން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަރޕޫލާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން މޮރީނިއޯ ވަނީ ލިވަރޕޫލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނީ އޭނާ ލިވަރޕޫލްގެ މެޗު ޓީވީން ބަލައިލިއިރު އޭނާއަށް ފެނުނީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކުޅޭތަން ކަމަށާއި އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ލިވަރޕޫލަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށެވެ.

މޮރީނިއޯ އިތުރަށް ބުނީ ލިވަރޕޫލްގައި މިހާރު އޮތް ސްކޮޑް އެކުލަވާލުމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް އެ ކްލަބުގެ ވެރިން ދިން އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ލިވަރޕޫލް މިހާރު އޮތް ހިސާބުގައި އޮތުމުގެ ސަބަބުތައް ގިނަކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލިވަރޕޫލްގެ ކޯޗު ކަމާއި ކްލޮޕް ހަވާލުވި ފަހުން އަށް ޓްރާންސްފަރ މާކެޓް ގޮސްފިކަމަށާއި އެޓީމަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އައިސް ގިނަ ކުޅުންތެރިތަކެއް އެޓީމް ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ކޯޗުގެ ފިލޯސަފީ އާއި އެއްގޮތަށް ފަށަން ޓީމުތަކަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ކްލޮޕަށް އެވަގުތު ދޭން ލިވަރޕޫލުން ނިންމީ ރަނގަޅަށްކަން އެއޮތީ ފެންނާންކަމަށް މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ.

ލިވަރޕޫލާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:30 ގައެވެ.

ލިވަރޕޫލުން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 20 މެޗުން ލިބުނު 58 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީއަށް 21 މެޗުން 45 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ތިންވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 21 މެޗުން ލިބުނު 44 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ޓޮޓެންހަމް ލީގުތާވަލުގެ ހަތްވަނައިގައި އޮތީ 21 މެޗުން ލިބުނު 30 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.