ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް

އޮލިމްޕަސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް، ޑާކްރެއިންގެ ކަންބޮޑުވުން

  • އެންސީ އަކީ ނާގާބިލު މީހުން ތިބި ތަނެއް: ޕްރޮޑިއުސަރުން
  • އޮލިމްޕަސް ލިބުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް ދިމާވޭ
  • މިކަން ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދީ: ޑާކްރެއިން

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 13:08 | 2,427

އޮލިމްޕަސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އޮލިމްޕަހުގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އަޅުވަން ދަތިތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށާއި، ހަރުދަނާ ޝެޑިއުލް އެއް ނެތުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުން ތަކެއް ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ޑާކްރެއިން އެންޓަޓައިންމެންޓް (ޑީއާރްއީ) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ޑާކްރެއިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކޮށް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މާލޭގައި ފިލްމު އެޅުމަށް އޮންނަ ހަމައެކަނި އޮޕްޝަނަކީ އޮލިމްޕަސް ކަމަށްވާއިރު، އެޑްވާންސްކޮށް ފިލްމު ސްކްރީން ކުރަން ސްލޮޓްތައް ނުލިބުމުން ދަތިތަކާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު ބައެއް ޕްރޮޑިއުސަރުން ކުރީ ބައިގައި އޮލިމްޕަސް ބުކް ކުރުމަށް ފަހު ފިލްމު ނާޅުވާ ދޫކޮށްލުމުން ބޭކަރު ހަރަދަކަށް ވެފައި، އެހެން ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް ފިލްމު އަޅުވަން ފުރުސަތު ގެއްލޭ ކަމަށްވެސް ޑާކްރެއިނުން ބުންޏެވެ.

ޑާކްރެއިނުން މި އަހަރުގެ ފިލްމުތައް ދެއްކުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނައިރު، އޮލިމްޕަހުން ފިލްމުތައް އަޅުވާ ތާވަލު އާއްމު ނުކުރުމަކީ ވަރަށް ދަތި އަދި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ޑާކްރެއިނުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އޮލިމްޕަސް ހޯދުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޑާކްރެއިނުން ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރު ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމުތައް އަޅުވަން ތާރީހުތައް ނުލިބޭތީ ގިނަ ޕްރޮޑިއުސަރުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެެވެ.

ބައެއް ޕްރޮޑިއުސަރުން ބުނާ ގޮތުން އޮލިމްޕަސް ބަލަހައްޓަމުންދަ ނެޝަނަލް ސެންޓަރފޯ ދި އާޓްސް ( އެންސީއޭ) ގައި ތިބީ ނާގާބިލު އަދި ހަރުދަނާ ބައެއް ނޫނެވެ. އަދި މިކަންތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަން ޕްރޮޑިއުސަރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.