ބުދަ 22 ޖެނުއަރީ 2020
4 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 27
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ފަރިޔާޒް

ފަރިޔާޒް އެނބުރި ރާއްޖެޓީވީއަށް

  • މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް ނިއުސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމް އަދާކުރެއްވި
  • ފުޓުބޯޅައާއި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ލައިވް ކޮމެންޓްރީ ދެއްވުމުގައިވެސް ފަރިޔާޒް އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެއް
  • ފަރިޔާޒިގެ އުންމީދަކީ ރާއްޖޭގައި ހަމައެކަނި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ޗެނަލެއް އުފެދުން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 10:11 35,562

ނާޒްމީ ސައީދު (ކ) ހުސައިން ފަރިޔާދް (ވ) - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން ގައުމީ އިނާމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހުސައިން ފަރިޔާދް (ފަރިޔާޒް) އެނބުރި ރާއްޖެޓީވީ އާއި ގުޅިއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީގެ އެސިސްޓެންޓް ނިއުސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމް އަދާކުރެއްވި ފަރިޔާޒް ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުޅިވަރު ހަބަރު ލިޔުއްވައި ހުށަހަޅުއްވުމުގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކުރައްވައި ކުޅިވަރާއިބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ސްޓޭޝަން މެދުވެރިކުރައްވައި އާންމުންނާ ހަމަޔަށް ގެނަސްދެއްވުމުގައި ފަރިޔާޒް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ފަރިޔާޒްގެ އިސްނެންގެވުމާއިއެކު ރާއްޖެ ޓީވީގައި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ބްލެޓިންގއެއް ގެނަސްދެއްވުމުގެ އިތުރުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ކުޅިވަރު މެޗުތައް ލައިވްކޮށް ގެނަސްދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ.

ފުޓުބޯޅައާއި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުގެ ލައިވް ކޮމެންޓްރީ ދެއްވުމުގައިވެސް ފަރިޔާޒް އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބޭއްވޭ އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ވާދަކުރާ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތަކާއި ގައުމީ ޓީމު ވާދަކުރާ ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގެ ލައިވް ކޮމެންޓްރީ ފަރިޔާޒު ގެނެސްދެއްވައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 14 އަހަރު ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އެކިއެކި މައުލޫމާތު އާންމުންނާއި ހަމަޔަށް ގެނަސްދެއްވުމުގައި ފަރިޔާޒް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އެގޮތުން މަޝްހޫރު އެކިއެކި ކުޅިވަރުގެ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން ޕްރޮގްރާމް ހެދުމާއި، އެކިއެކި ކުޅިވަރުގެ މައުލޫމާތު އާންމުންނާއި ހަމައަށް ގެނަސްދެއްވުމުގައި ފަރިޔާޒް ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ.

ފަރިޔާޒްގެ އުއްމީދަކީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ޗެނަލެއް ރާއްޖޭގައި އުފެދި އެ ޗެނަލް ހިންގުމުގައި އޭނާއަށް އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމުގައި ފުރުސަތު ލިބިގެންދިއުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް