ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
"ޕެރެސައިޓް" 2019

އެޗް.ބީ.އޯ "ޕެރެސައިޓް"ގެ ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ؟

  • "ޕެރެސައިޓް" ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ސައުތް ކޮރެޔާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ ބޮންގް ޖޫން ހޯ
  • މި ސިލްސިލާ ވެގެންދާނީ ބޮންގް ޖޫން ހޯ އާއި މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރ އެޑެމް މެކްކޭ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ފުރަތަމަ ސިލްސިލާއަށެވެ
  • މިސިލްސިލާ ހެދުމަށް ނެޓްފްލިކްސްއިން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރިއެވެ.

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 14:29 | 2,014

"ޕެރެސައިޓް" 2019 - ޔޫޓިއުބް

2020ގެ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގައި އެންމެ މޮޅު "ފޮރިން ފިލްމް"އަކަށް ހޮވުނު "ޕެރެސައިޓް"އަށް ބިނާކޮށް އެޗް.ބީ.އޯއިންކުރު ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިންމާފިއެވެ.

ސައުތް ކޮރެޔާގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ ބޮންގް ޖޫން ހޯ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޕެރެސައިޓް"ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރު ސިލްސިލާއެއް ނެރެން ފިލްމު އުފެއްދި ފަރާތާއި، އެޗްބީއޯއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި ސިލްސިލާ ވެގެންދާނީ ބޮންގް ޖޫން ހޯ އާއި މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރ އެޑެމް މެކްކޭ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ފުރަތަމަ ސިލްސިލާއަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގައި އެންމެ މޮޅު "ފޮރިން ފިލްމް"ގެ އެވޯޑް "ޕެރެސައިޓް"އަށް ލިބިފައިވާއިރު، ބޮންގް ޖޫން ހޯ ވަނީ "ބެސްޓް ޑައިރެކްޓަރ" އަށްވެސް ނޮމިނޭޓްވެފައެވެ. އެންމެ މޮޅު ސްކްރިޕްޓަކަށް ވެސް ނޮމިނޭޓްވެފައިވަނީ ހަމަ މި ފިލްމެވެ.

ފިލްމް ކްރިޓިކްސް ލަފާކުރާގޮތުގައި "ޕެރެސައިޓް" އޮސްކާރސްގައި ނޮމިނޭޓްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިއީ ކޮރެޔާ ބަހުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް "ޕެރެސައިޓް"އަށް ބޭރު އޯޑިއަންސްތަކުގެ ފަރާތުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ތަރުހީބެއް ހޯދައިފައިވެއެވެ.

އެވޯޑް ލިބުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ބޮންގް ޖޫން ހޯ ވަނީ ސަބްޓައިޓަލްސް ކިޔަން މީހުން އާއްމުގޮތެއްގައި ޖެހިލުންވާކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޖެހިލުންކަން ދޫކޮށްލާނަމަ ވަރަށް ބައިވަރު މޮޅެތި ފިލްމްތަކަށް މަޤްބޫލްކަން ލިބޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިސިލްސިލާ ހެދުމަށް ނެޓްފްލިކްސްއިން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ބޮންގް ޖޫން ހޯ ބޭނުންވީ އެޗް.ބީ.އޯއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.

"ޕެރެސައިޓް" ފިލްމުގައި ދައްކައިދެނީ، މުއްސަނދި އާއިލާއަކާއި ފަގީރު އާއިލާއެއްގެ ދެމެދު އޮންނަ ތަފާތެވެ. އެކަމަކު ސިލްސިލާއާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ބޮންގް ޖޫން ހޯ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ކޮރެޔާގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ހޯދައިފައިވާ ސްނޯ ޕިއާރސަރ، އާއި އޮކްޖާގެ ޑައިރެކްޓަރގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.