ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ޕާކިސްތާން

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ފުލުހަކާއި އާންމުންގެ 13 މީހަކު މަރުވެއްޖެ

  • 20 މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައި
  • ބައެއް މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
  • މި ހަމަލާ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 07:05 | 3,036

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ - އޭޕީ

ޕާކިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކާއި، އާންމުންގެ 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ދިން މި ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން ބުނީ، ހަމަލާދީފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދަކަށް ކަމަށާއި، ހަމަލާދީފައިވަނީ މިސްކިތުގައި މީހުން ނަމާދަށް ތިބި ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން މިސްކިތުގެ އިމާމުވެސް މަރުވެފައިވާއިރު، 20 މީހަކަށް ވަނީ އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ހަމަލާއަކީ މަރުވި ފުލުސް އޮފިސަރަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

މި ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު، ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޙާން ވަނީ މި ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.