ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ނޯރާ ކުއޮރިންގެ މަރު

ނޯރާގެ މަރާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައިފި

  • ނޯރާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އޯގަސްޓު މަހު
  • ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު ނޫފައިގެންފައި ހުރި ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ހުރި
  • ނޯރާ މަރުވާން ދިމާވީ ކަންބޮޑުވުމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން

ކ. މާލެ | 11 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޮނިހިރު 07:06 | 5,779

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ނޯރާ ކުއޮރިން - ބީބީސީ

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ނޯރާ ކުއޮރިންގެ މަރާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައި އެ "ކޭސް ކްލޯސް" ކޮށްފިއެވެ.

ނިމިދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ނޯރާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވާއިރު، ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ މަރުވުމަށް ދިމާވިކަންތައްތައް ބެލުމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން ޕޯސްޓްމޯޓަމުން ދައްކާގޮތުގައި ނޯރާ މަރުވާން ދިމާވީ ކަންބޮޑުވުމާއި ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލޭ އެޅިގެންނެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓަކުން ގެއްލުނު ނޯރާ ކުއޮރިން

އޭގެ އިތުރުން، ނޯރާ ކިޑްނެޕްކޮށްފައިވާ ކަމެއް އަދި ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ޕޯސްޓްމޯޓަމުން ނުދައްކާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާއިރު، އޭނާގެ މައިންބަފައިން އެކަން ޤަބޫލުކުރުމަށް ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

އެގޮތުން ނޯރާގެ މައިންބަފައިން ބުނީ، އޭނާ ރޭގަނޑު އެކަނި ބޭރަށް ނުކުންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، އެ ޤައުމުގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ ނޯރާގެ މަރާއި ގުޅިގެން އެޅޭނެ އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ނޯރާ ގެއްލިފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ ގެއްލިފައިވަނީ އެދުވަހު އާއިލާ މެމްބަރުންނާއެކު މެލޭޝިއާގެ ރިސޯޓެއްގެ ޖަންގަލީއަށްގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު ނޫފައިގެންފައި ހުރި ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.