ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް

ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ސައުދީގައި ބާއްވަނީ ފައިސާއަށް: ވަލްވޭޑޭ

  • ސުޕަ ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބާސާ އަދި އެތްލެޓިކޯ

ކ. މާލެ | 9 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:11 | 3,865

ބާސާގެ ކޯޗު ވެލްވޭޑޭ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކޮށް ސައުދީގައި މުބާރާތް ބާއްވަނީ ފައިސާއަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފިއެވެ.

އާންމުކޮށް އޮގަސްޓް މަހުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ކުރިން ކުޅެނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއި. ސްޕެނިޝް ކަޕް (ކޮޕްޑެލްރޭ) ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ. ނަމަވެސް ސްޕެއިންގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ މި މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް ބަދަލުގެނެސް ލީގުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޓީމަށް މި މުބާރާތުގެ ފުރުސަތުދީ މުބާރާތް ގައުމުން ބޭރުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ސްޕެއިނުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ސައުދީގައި ސުޕަރ ކަޕް ތިން އަހަރު ބާއްވަން ނިންމީ 120 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ސްޕެއިނުން ބޭރަށް މި މުބާރާތް ބާއްވާތީ ގިނަ ކްލަބުތަކުން ވަނީ އެކަމާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހުންފާޅުކޮށްފައެވެ.

ބާސާގެ ކޯޗު ވަލްވޭޑޭ ބުނީ ކުރިން އޮތް ގޮތުންނަމަ ސުޕަރ ކަޕްގެ ޖާގަ ލިބެނީ ކާމިޔާބު ހޯދާ ޓީމުތަކަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އާ ފޯމެޓްގެ ދަށުން އިތުރު ޓީމުތަކަށް ވެސް ޖާގަ ލިބޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ އަށް ރަނގަޅީ ފޯމެޓް ކުރިން އޮތް ގޮތް ކަމަށް ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަލްވޭޑޭ ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގަ، މިހާރު ބަލަނީ ފައިސާއަށް ކަމަށާއި، މި މުބާރާތް ސްޕެއިނުން ބޭރަށް ބަދަލުކުރި އެއްސަބަބަކީ ފައިސާ ކަމަށްވެސް ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ. އަދި މި ފޯމެޓްގައި ކުޅެގެން މި މުބާރާތުގެ އަސްލު މަގްސަދު ހާސިލު ނުވާނޭ ކަމަށްވެސް ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބާސެލޯނާ ވާދަކުރަނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އަދި ވެލެންސިއާ ވާދަކުރަނީ ކޮޕަޑެލްރޭގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި، ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ލީގުގެ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ޓީމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.