އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ފިލްމް-ނޮވެންބަރ

ފިލްމް ''ނޮވެންބަރ'' ގެ 98 ޕަސެންޓް ޝޫޓްކޮށް ނިންމާލައިފި

  • ފްލައިޓެއްގައި ނަގަން ޖެހޭ މަންޒަރެއް އެބައިން: މޮގާ
  • މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމެނޭ
  • ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި ނޭނގެ

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2020 | ބުދަ 09:06 | 2,703

ނޮވެމްބަރގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެންބަރ" ގެ 98 ޕަސެންޓް ޝޫޓްކޮށް ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މުޙައްމަދު ޢަލީ (މޮގާ) ބުނެފިއެވެ.

އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ، ފިލްމުގެ އެޑިޓިންގ ގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިންމުމަށްފަހު، މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ފޯކަސް ގްރޫޕުތަކަށް ފިލްމު ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. މޮގާ ބުނީ، އިތުރު ދެ މަންޒަރެއް ޝޫޓް ކުރުމަށް ފަހު ދެން ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފްލައިޓެއްގައި ނަގާ މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ.

މުޅިއެކު ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު އިނީ ދެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން ނަގަން ޖެހޭ. އެއީ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ނަގަން ޖެހޭ މަންޒަރެއް.

~ މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ~ ނޮވެމްބަރގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ~

ހުސްވި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ނޮވެންބަރގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ''މޫސުން'' ވަނީ ޔޫޓިއުބްގައި ރިލީޒްކޮށްފައެވެ. ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދުގެ ލިރިކްސް އަކަށް ލަވަކިޔާދީފައިވަނީ މަރިޔަމް އަޝްފާއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ފްރެންޗައިޒް ޝޯވ މޯލްޑީވިއަން އައިޑަލްގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު މޫސާ ވަސީމް އަދި މޭނާ ހައްސާން ފަދަ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ފަންނާނުން "ނޮވެންބަރ" އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކުޅަދާނަ ކެމެރާމަން އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަހްމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކުރާ "ނޮވެންބަރ" އަކީ ޑާރކްރެއިން އިން މިހާތަނަށް އުފައްދާ އެންމެ ބަޖެޓު ބޮޑު ފިލްމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޑާރކްރެއިން އިން އެންމެ ފަހުން ސްކްރީން ކުރީ ކޮމެޑީ ފިލްމު "މާމުއި" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.