ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ކުޅިވަރު - ވާޑީއަށް މަރުގެ އިންޒާރު

ރަނިއޭރީ ބޭރުކުރުމާއެކު މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް ވާޑީ އަށް ދިންކަމަށް އޭނާ ބުނެފި

  • ލެސްޓާގެ ކޯޗުކަމުން ރަނިއޭރީ ވަކިކުރަން މަސައއްކަތެއް ނުކުރަން: ވާޑީ
  • ދަނޑުމަތިންވެސް ބައެއްފަހަރު ސަޕޯޓަރުންގެ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވޭ: ވާޑީ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 22 މާރޗް 2017 | ބުދަ 00:06 4,160

ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ރަނިއޭރީ އާއި އެޓީމުގެ ސްޓްރައިކަރު ވާޑީ - ދި ގާޑިއަން

ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީ ބޭރުކުރުމާއެކު ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން މަރުގެ އިންޒާރުތަކެއް އަމާޒުވި ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ޖެމީ ވާޑީ ބުނެފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވާޑީ ބުނީ ފުޓުބޯޅަ އަށް ލޯބިކުރާ މީހުން އޭނާ ދެކެ އެހާ ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި، ދަނޑުމަތިންވެސް އަދި މަގުމަތިންވެސް ބައެއްފަހަރު ސަޕޯޓަރުންގެ އުނދަގޫތައް އޭނާ އަށް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އާއިލާ އާއި ދަރިންނާ ބެހޭގޮތުންވެސް އެކި ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ރަނިއޭރީ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ފަތުރަމުންގެންދާ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތްކަމަށެވެ.

ވާޑީ ބުނީ ރަނިއޭރީ ކޯޗުކަމުން ދުރުކުރަން ނިންމީ މެނޭޖްމަންޓުން ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ރޯލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ރަނިއޭރީ ބޭރުކުރުމުން އެކަމާ ހިތާމަކުރި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ފަސް އެނބުރި ބެލުމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރީ ކްލަބަށް ފައިދާ ހޯދައިދޭން ކަމަށެވެ.

ރަނިއޭރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލެސްޓާ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 10 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު ހޯދިއިރު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމުވެސް މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ އޭނާ އަށެވެ. އޭނާ އަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެންމެ މޮޅު ކޯޗެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުރީ ސީޒަނުގައި ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގައި އޮތް ލެސްޓާ އަށް ރަނިއޭރީ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނަން މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ނެތި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް