ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
77ވަނަ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސް

ގޯލްޑަން ގްލޯބްގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާ އަކަށް ''1917''

  • އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާގެ އިނާމު "1917"އަށް ލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިފިލްމް ސިނާމަތަކުގައި އަޅުވާނީ ހުކުރު ދުވަހު
  • މެންޑެޒް މަޤްބޫލްވެފައިވަނީ 1999ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އެމެރިކަން ބިއުޓީންނެވެ.
  • މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ 2 ޒުވާނުން މުހިއްމު މެސެޖެއް ދޭންކުރާ މަސައްކަތް

ކ. މާލެ | 7 ޖެނުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 00:39 | 2,974

"1917"ގެ ޑައިރެކްޓަރ ސޭމް މެންޑެޒް - ގޫގުލް

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުޅެފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "1917" އަށް 77 ވަނަ ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގައި އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާގެ އިނާމު "1917" އަށް ލިބުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މިފިލްމް ސިނާމަތަކުގައި އަޅުވާނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

"1917"ގެ ޑައިރެކްޓަރ ސޭމް މެންޑެޒްއަށް ގޯލްޑަން ގްލޯބްސްގައި "ބެސްޓް ޑައިރެކްޓަރ" އެވޯޑް ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ މެންޑެސްއަށް މި އެވޯޑް ލިބުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މެންޑެޒް މަޤްބޫލްވެފައިވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އެމެރިކަން ބިއުޓީންނެވެ.

އޭނާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ސްކައި ފޯލް އަދި ސްޕެކްޓަރ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފިލްމް ރިވިއުކުރުމަށްފަހު "ދަ ގާޑިއަން" އިން ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތަކުން ފެނިގެންދަނީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ ދެ ޒުވާނުން އިނިގިރޭސިވިލާތުގެ ދުޝްމަނުންކަމަށްވާ، ޖަރުމަނުންގެ އިމަށް ވަދެ އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ ފައުޖަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެސެޖެއް ދޭންކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑިޖިޓަލް އެޑިޓްސްތައް ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، މި ފިލްމް ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ ދިގު (ލޯންގް) ޓޭކަކުންނެވެ.

މިފިލްމުގައި ލީޑްކުޅެފައިވަނީ ޑީން-ޗާރލްސް ޗެޕްމެންއާއި ޖޯޖު މެކްކޭއެވެ. މިދެތަރިންގެ އިތުރުން ޝާރލޮކްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބެނެޑިކްޓް ކަމްބާރބެޗް ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.