ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަންގައި ޝޯވ

"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން"ގެ ޝޯވގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު!

  • މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެ
  • ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޭ ފޯމެއް ފުރަން ޖެހޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 6 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 13:25 1,039

ރާއްޖެ - ޓްވިޓަރ

ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން ޝޯވ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ އެމިނިސްޓްރީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަނީ ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިމަންޒިލެއްގ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޝޯވް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ފަންނާނުންނަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލާކަމަށެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި، ޝޯވް ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފަންނާނުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށްގެންދާ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައްޔާއި، ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަކި އުޞޫލަކުން ދެމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަތުުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޝޯވްތައް ހޮސްޓުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ރަށްރަށަށްވެސް ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ޝޯވ ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަންނާނުންނާއި، ރަށްތަކަށް ޖެނުއަރީ 05 އަކުން ފެށިގެން 19 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ޖެހުމުގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

ރަށްތަކުން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން ޝޯވ ހޯސްޓުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދޭ ފޯމެއް ފުރަން ޖެހެއެވެ. މި ފޯމުގައި އެ ރަށެއްގެ ވަނަވަރުގެ އިތުރުން ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ފުރުޞަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން ޝޯވ" އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާތު މަންޒިލްތައް ސިންދަފާތުކޮށް، ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ހުނަރުތަކާއެކު، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ސިލްސިލާކޮށް މިއަހަރުކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް