އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މަގޭ ރިޕޯޓް

ޕީޕީއެމްގެ އަޑު ކެނޑި، ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުމަކަށް!

  • އަތޮޅު ތެރޭގައި ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ އެއްވުންތަކެއް ނުފެނޭ

ކ. މާލެ | 23 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 19:11 | 27,226

ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ މަދު ބަޔަކު ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ބުނާ މަދު ބަޔަކު ދެ ދޮރު ދޭތެރޭގައި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންގޮސްފައިވެއެވެ. ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލަމުންދިޔައިރު، ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް ނިކުމެ ސަރުކާރު ވައްޓާލާނެކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުތައްވެސް ދެމުންގެންދިޔައެވެ.

ފެށި މުޒާހަރާތަކާއެކު މުޅި ރާއްޖޭގައި އެއްވުންތައް ބާއްވައި، ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަނީސް ގެޔަށް ނުވައްނާނެކަމަށްވެސް ބުނެ، މޮޅެތި ނަންނަމުގައި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުންވެސް ގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އޭނާ ޖަލަށްލެވުނުތާ މަސް ދުވަސްވާއިރު، ފެންނަން އޮތީ ދެއްކި ފޮނި ވާހަކަތަކާއި، ދިމާ އިދިކޮޅު މަންޒަރެކެވެ.

މުޅި ރާއްޖޭގައި ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވާނެކަމަށް ބުނި މުޒާހަރާތަކެއް ނުފެނެ އެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާނެކަމަށް ބުނި ޖަލްސާތައްވެސް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. ދެދޮރު ދޭތެރެއިން މަޝްއޫރުކަން ހޯދި އެއްވުންތައްވެސް ނިމުމަކަށް އައިސްފިއެވެ. އެއްވުންތަކުގެ ފޯރި ކެނޑި އެއްވާނެ މީހަކު ނުވެ، އަދުގެ ހަޤީޤަތަކީ އެއްވުމެއްގެ ނަމުގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ ޕީޕީއެމުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ކުޑަ ހޯލުގައެވެ. އެތަނަށްވެސް ދާނެ މީހަކު ނުވެ، ޕޯޑިއަމްއަށް އަރާ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަންޖެހެނީވެސް ހުސް ގޮނޑިތަކަކާއި މުހާތަބުކޮށެވެ.

މަސް ދުވަސްވާއިރު، ފެންނަން އޮތް ހަޤީޤަތަކީ ޔާމީނަށް ތާއީދުކޮށް، އޭނާ މިނިވަން ކުރުމަށް ނިކުންނަންތިބި 96000 މީހުންގެ ބަދަލުގައި ފެންނަނީ 96 މީހުންނަށްވުރެވެސް މަދު ބަޔަކުކަމެވެ. ޔާމީން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޕްރޮޕެގެންޑާ ފެތުރުމަށް ހިންގާ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުން، ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ދަނީ ހުހަށްކަމެވެ.

ފަހަރުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި މިނިކާ ބާޒުތައް، ޕާޓީގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެ، ދަނޑިވަޅުގެ ފައިދާގައި ޕާޓީގެ މިސްރާބު މަޑުމަޑުން އަނބުރާލުމަށް ހިފީކަމަށްވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީން އޮންނަވަންޖެހޭނީ ގޮޅީގައިކަމަށްވެދާނެއެވެ. ޔަޤީންވާ ކަމަކީ ފޯރިޔާއެކު ފެށި ހަރަކާތްތައް ހުއްޓިއްޖެކަމެވެ. އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުގައި އޮންނެވީތީއޭ ބުނެ، ކަންބޮޑުވެގެން އުޅެ ރައްޔިތަކާއި ދިމާނުވާކަމެވެ.

ދެންއޮތީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ވާހަކަ އެވެ. ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވާހަކަ އެވެ.

ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ވާގި ނެތިފައިވާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިދާނެކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވެ. ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ދީނުގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރުވެސް އަތަށްގޮވައި، އިދިކޮޅުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ގެންގުޅުނު ހުރިހާ ކާޑެއް ފެނައްވެއްޖެކަމެވެ. އަދި އިދިކޮޅުގެ ހަކަތަ ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރު، އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހަކަތައާއި ބުންވަރެއް އިދިކޮޅުގައި އޮތްތަނެއް ނުފެންނެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ފައްކާވެ، ދޮންވަމުންގެންދާއިރު، އެކަންކަމާއި ކުރިމަތިލާނެވަގރުގެ ހަތިޔާރުތަކެއް އިދިކޮޅުން ނެރޭތަނެއް ނުފެނެވެ.

ޔަޤީންވާ އެއްކަމަކީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބަކީ ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަގުބަލުވެސް އެއްކޮށް ބުނެދޭނެ އިންތިހާބަށްވާނެކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.