ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ދީޕިކާ

ޓްރިޕްލް އެކްސް 4 ން ދީޕިކާ ފެންނާނެ

  • ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޑީޖޭ ކަރުސޯ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ ފެނިގެންދާނެ ކަމުގައި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 15 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 17:09 2,263

ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރ ވިން ޑީސެލް އާއެކު - ބޮލީވުޑް ލައިފް

ޓްރިޕަލް އެކްސް: ދަ ރިޓާން އޮފް ޒެންޑާ ކޭޖް ގެ ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތޮލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރ ވިން ޑީސެލް ދީފިއެވެ.

ޓްރިޕަލް އެކްސް: ދަ ރިޓާން އޮފް ޒެންޑާ ކޭޖް އަކީ ދީޕިކާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ހޮލީވުޑް ފިލްމެވެ. މިފިލްމުގެ ލީޑް އެކްޓަރ ވިން ޑީސެލް ދާދިފަހުން ކޮށްފައިވާ އިންސްޓަރގްރާމްގެ ޕޯސްޓެއްގައި އޭނާ ވަނީ ބޭނުންކުރި ހޭޝްޓެގް ތަކާއެކު ދީޕިކާގެ ނަން ހިމަނާފަ އެވެ.

މީގެކުރިން މިފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ޑީޖޭ ކަރުސޯ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ ފެނިގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.

ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒު ކުރި "ޓްރިޕަލް އެކްސް:ދަ ރިޓާން އޮފް ޒެންޑާ ކޭޖު" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް