ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެޓީވީގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް

ރާއްޖެޓީވީގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން، ބެލުންތެރިންނަށް މުވައްޒަފުންގެ ހާއްސަ ފިލްމެއް!

  • ޑްރާމާގެ ނަމަކީ "ވާތު ސަންގު"
  • ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ގައި ގެނެސްދެވިގެންދާނެ
  • ޑްރާމާއިން ރާއްޖެޓީވީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ފެނިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 15 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 17:01 | 17,790

ޑްރާމާގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަދަކީ ރާއްޖެޓީވީ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިތާ ނުވަ އަހަރު ފުރުނު ދުވަހުއެވެ. ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މި ފަހަރު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވަނީ ޚާއްސަ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ވާތު ސަންގު" އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީން ބުނީ މި ފިލްމަކީ މުވައްޒަފުން ބެލުންތެރިންނަށް ދޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށާާއި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ގައި ފިލްމު ޢާންމުންނާއި ހަމައަށް ރާއްޖެޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެމުން ރާއްޖެޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ބުނީ މިއީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން ޢާންމުންނަށް މެސެޖުތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ކަަމަށެވެ. އަދި މި ފިލްމް ޝޫޓްކޮށްފައިވަނީ ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި ކަމަށް އާމިރު ބުންޏެވެ.

ފިލްމުގެ ސްކްރީން ޕްލޭ، ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ވެސް އާމިރެވެ. އަދި ކެމެރާ ކުރުމުގައި މުޙައްމަދު އަނިލް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާއިރު ފިލްމް އެޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އާދަމް ސުފިޔާންއެވެ.

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ޑްރާމާގެ މަންޒަރުތައް ޝޫޓްކޮށްފައިވާއިރު ފިލްމުން ރާއްޖެޓީވީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.