ހޯމަ 03 އޯގަސްޓު 2020
06 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 13
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރު

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު އޮންނާނެ

  • މިމައްސަލާގައި ހުކުމް ކުރުން ޖެނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު
  • ދެން އޮތީ ދިފާއީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނެގުން
  • ޔާމީން ރަޝީދު މާރާލީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު

ކ. މާލެ | 15 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:53 | 3,740

ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކުޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އަނިޔާވެރި ރަހުމުކުޑަގޮތަކަށް މަރާލަފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކުޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

ޔާމީނުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:30 އަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުވާ ލިބޭ އިސްމާއީލް ރަޝީދުގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރި ފުލުސް މީހާއާއި ދައުވާލިބޭ ހުސައިން ޒިޔާދުގެ ގެ ބަލާ ފާސްކުރި ފުލުސް މީހާގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ. އެގޮތުން ފުލުސް މީހާގެ ބުނި ގޮތުގައި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ގެ ފާސް ކުރިއިރު ސިފައިން ލައި އުޅޭ ފަދަ އާމީ ގަމީހަކާއި ފަޓުލޫނަކާއި ތޮއްޕެއްގެ އިތުރުން ލެޕްޓޮޕަކާއި ފޯނެއް އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކުން ފެނިފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޒިޔާދުއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރި ފުލުސް މީހާ އާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ޒިޔާދުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ފުލުސް މީހާގެ ހެކިބަސް ނުނަގައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުންވެސް އިއުތިރާޒު ނުކުރާތީ ގާޒީ ނިންމެވީ، އެ ފުލުސް މީހާގެ ހެކިބަސް ނުނެގުމަށެވެ.

ޔާމީންގެ މަރާއި ގުޅިގެން އާންމުވެފައިވާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްގެ މަންޒަރުތައް

އޭގެ އިތުރުން، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އެމައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ވަނީ ދެން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ވަކީލުންގެ މަޝްވަރާއާ އެކު އެކުލަވައިލާފަ އެވެ. އެގޮތުން، ޑިސެމްބަރު މަހާއި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ދިފާއީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަފަވީ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމަށްފަހު، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ކިތާބީ ހެކިތަކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވައި، އަދި ޖެނުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށްފަހު، ޖެނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު މިމައްސަލާގައި ހުކުމް ކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޝަރީއަތް ތާވަލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލައިފައި ވަނީ މ. އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި، މ. ކޮޅުފުށީ އީސްޓް ހުސައިން ޒިޔާދާއި، މ. ތާއިފް އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި، މ. ކުދެހިގެ ހަސަން ޝިފާޒާއި، ގދ. ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނުގެ އިތުރުން މ. އިރާސްމިކުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.