ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 18:42
 އެންޑީ މަރޭ ވަނީ ސަޕޯާޓަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފަ
އެންޑީ މަރޭ ވަނީ ސަޕޯާޓަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފަ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މިއާމީ އޯޕެން
މިއާމީ އޯޕެން ޓެނިސް މުބާރާތުން މުރޭ ވަކިވެއްޖެ
ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ކްލޭ ކޯޓް ސީޒަނަށް

އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިއަމީ އޯޕެން ޓެނިސް މުބާރާތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންޑީ މުރޭ ވަކިއްޖެއެވެ.

 

ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ސީޑްކުރެވިފައި މުރޭ މި މުބާރާތުން ވަކިވީ އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ.

 

މުރޭވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި "އިންޑިއަން ވެލްސް" މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ދުނިޔޭގެ 129 ވަނައިގައި ސީޑްކުރެވިފައިވާ ކެނެޑާގެ ވަސިކް ޕޮސްޕިސިލް އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

 

މިމެޗު ކުޅުނުއިރުވެސް މަރޭގެ ކަނާތު އުޅަނބޮއްޓަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. އަދި އަނިޔާގައި ހުރެ ކުޅުނުމުން މައްސަލަވަނީ އިތުރަށް ގޯސްވެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން 2009 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރު މިއާމީ އޯޕެން ޓެނިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ މުރޭ ބުނީ އޭނާގެ ވިސްނުން މިވަގުތު ބޮޑަށް ހުރީ ކްލޭ ކޯޓް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށެވެ.

 

މުރޭ ބުނެފައިވަނީ މިއާމީ އޯޕެން އަކީ އޭނާ އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ އެއް މުބާރާތް ކަމަށާއި އެމުބާރާތުގައި ނުކުޅެވޭތީ ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

މިއަމީ އޯޕެން މުބާރާތުން މުރޭ ވަކިމުން އެޖާގަވަނީ ދީފައިވަނީ 136 ވަނަގައި ސީޑްކުރެވިފައިވާ ޓެއިލަރ ފްރިޓްސް އަށެވެ.

 

މުރޭއަށް އެންމެ އަވަހަށްވެސް އެނބުރި ކޯޓަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޑޭވިސްކަޕްގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށެވެ. އިންޑޯކުލޭ ކޯޓުގައި ކުޅޭ މިމުބާރާތްވަނީ އޭޕްރިލްމަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް