ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އައްޑޫ ސީޓީ

ދިން މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިމޭނެ: ޕްލޭނިންގ

  • މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
  • ޖުމްލަ 248 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރީ އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 14 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޮނިހިރު 12:19 5,975

އައްޑޫގެ ލިންކް ރޯޑު މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޮއެއް - އާކައިވް

ތިން އަހަރާއި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ހަވާލުކުރީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީ ކަމުގައިވާ، އައްޑޫ ސީޓީގެ މަގު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާގެ އެލް އެންޑް ޓީ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޖޭވީ ވިތް އެލްއީއޭ އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން އެ މަސައްކަތް ނިމެން ތިން އަހަރާއި ތިން މަސް (1221) ދުވަސް ނަގާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން އެންޑް ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތަށް އެހާ ދުވަސްވާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ނޫސްތަކުގައި ހަބަރު ލިޔެފައި އޮތުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށާއި ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ 1221 ދުވަހަކީ މުޅި މަޝްރޫއު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މުއްދަތު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭނިންގ އާއި ފަރުމާގެ އިތުރުން، މަގު ހެދުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އައްޑޫ ސީޓީގައި ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ހިތަދޫއިން 90 ހެކްޓަރާއި، މަރަދޫ-މަރަދޫފޭދޫއިން 75 ހެކްޓަރާއި، ހުޅުމީދޫއިން 38 ހެކްޓަރުގެ އިތުރުން ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އައްޑޫ ފަޅުތެރެއިން ހިއްކާ 25 ހެކްޓަރެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ގެންގުޅޭ ތަރައްގީގެ ތަސައްވުރުގެ ތެރެއިން ކުރެވިގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

މި މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓުންނެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް އެކަނި، އެ ފައިސާގެ ތެރެއިން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް