އާދީއްތަ 25 އޮކްޓޯބަރ 2020
08 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 08
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އިންޑިއާ-ރާއްޖެ

ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އެމްއޯޔޫގައި އީސީން، އިންޑިއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

  • ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި
  • އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ފަހު
  • ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުން ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 13 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:41 | 3,240

ހުކުރު ދުވަހު ދެ ގައުމުގެ އީސީ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އާއި އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ހަވަނަ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަން ނިންމާލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ދެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަކްރަމް އެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ފަރާތުން އެމްއޯޔޫ ގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ގައުމުގެ އީސީގެ ނައިބު ރައީސް އެވެ.

އެ ފަހުމުނާމާ އާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިންޑިއާ ގައި ހުންނެވި އަކްރަމް ވިދާޅުވީ، ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުގެ އީސީގެ މެދުގައި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ސަބަބުން މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން އިންޑިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޑިމޮކްރެސީ އެންޑް އިލެކްޝަން މެނޭޖްމެންޓް (އައިޑީއީއެމް) މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނުތައް ގެންދިޔުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައިޑީއީއެމުން ދަނީ އީސީގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކޮށްދެމުންނެވެ. އީސީގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެއްބަސްވެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ފަހު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އީސީގެ ފަރާތުން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ، އަކްރަމްގެ އާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ފުއާދު ތައުފީގުގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސީ އެންޑް ރެގިއުލޭޝަންސް ހަދިއްޖާ ރަޝާއެވެ. އީސީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ސުނިލް އަރޯރާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.