އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން ލަސްވާ ސަބަބު ބަލަމުން އެބަގެންދަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

  • ޔޮ މިސްކިތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް
  • ސްކިތްތައް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި
  • 3 މިސްކިތެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވޭނެ

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 13:13 3,222

މާވެޔޮ މިސްކިތް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މިސްކިތްތައް ނުނިމި ލަސްވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ބަލަމުން ދާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރިން ބުނެފައިވަނީ، މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވެމުންދާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މިސްކިތްތައް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ މިނިސްޓްރީން މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މިހާރު މާލޭގާއި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މާފަންނު އާމިސްކިތުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެމިސްކިތުގެ ތަނބުތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މާވެޔޮ މިސްކިތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތްކަމަށާއި މި މިސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގްލާސް ޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމާއި ކަރަންޓް ސްވިޗްތަކާއި ސެޓްތައް ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ކުލަލާނުނިމި ހުރި ތަންތަނުގައި ކުލަލުމާއި، ކާޕެޓް އެޅުމާއި ކެލިގްރަފީގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފަސް ބުރިއަށް ހަދަން ފެށި މާވެޔޮ މިސްކިތް ކުރިން ހުރީ ދެ ބުރިއަށެވެ. އެ މިސްކިތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1100 މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ނަމާދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް