ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޕާކިސްތާން

ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމާބެހި މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ކަމެއް ނުކުރަން: ޕާކިސްތާން

  • ޕާކިސްތާނުން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ މެދު ވެސް އެ ގައުމަށް އޮންނާނީ އެ ސިޔާސަތު
  • ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވޭ

ހުސެއިން މަޚްތޫމް
@makhuthoom

ކ. މާލެ 13 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 07:14 3,683

ޕާކިސްތާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔަރޑް) ވަސީމް އަކްރަމް (ވ) ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (ކ) އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމާބެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ޕާކިންތާނުން ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޕާކިސްތާން އެމްބަސީން މި ބަޔާނެއް ނެރި މިހެން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމާ ބެހެން ޕާކިސްތާނުން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ދިވެހި މީޑިއާތަކުން ހަބަރުފަތުރާފައިވާތީއެވެ. މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކާ ހިލާފަށް ޕާކިސްތާނުން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ މެދު ވެސް އެ ގައުމަށް އޮންނާނީ އެ ސިޔާސަތު ކަމަށެވެ.

އަދި އެހެން ގައުމުތަކުން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނަކުން ރާއްޖޭގައި ޖާސޫސްކުރަން ބަޔަކު ބައިތިއްބާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކާއި ދާއިރާތަކުގެ ވަފުދުތަކަށް ޕާކިސްތާނުން ދައުވަތު ދެމުން ގެންދަނީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގައި ވެސް އެފަދަ ވަފުދުތައް ޕާކިސްތާނަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވެސް އެގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާ ހަބަރުތަކަކީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ސަރުކާރު ބަދުނާމު ކުރަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕާކިސްތާނާއި ޗައިނާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަކީ ވެސް ދޮގެއްކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ އިތުރު އެފަދަ އެހެން ކަންކަމާ ޕާކިސްތާނާ ގުޅުވައިގެން ދޮގު މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަނީ އެ ގައުމުގެ އަގު ވައްޓާލަން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް