ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު އަނިލް

ސަން ސިޔާމާއި، އަދީބުގެ އަތުން އަނިލް ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް!

  • އަނިލްއާއި ގުޅޭގޮތުން 3 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވޭ
  • މުވަައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ބުނޭ
  • ޝިޔާމްގެ ކުންފުންޏަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަށް ފައިސާ ނެންގެވިކަމަށް ބުނޭ

ކ. މާލެ | 12 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 13:41 | 10,377

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްއާއި ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އޭސީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އަނިލްއާއި ގުޅޭގޮތުން 3 މައްސަލައެއް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށައެޅި މި 3 މައްސަލަވެސް އޭސީސީއަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު އެވެ.

އަނިލްއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ 3 މައްސަލަ

  1. ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަތުން ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި 22 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވިކަމަށް ބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް
  2. އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އިސް މުވަައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއަށް ހޮވުމުގައި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރެއްވި ކަމަށްބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް
  3. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަން ސިޔާމް) ގެ ކުންފުންޏަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ރިޝްވަތު ނެގިކަމަށް ބުނެ ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ އަތުން އަނިލް ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ބުނާ މި މައްސަލައިގައި އެ ފައިސާ އިން މެލޭޝިއާއިން އެޕާޓްމެންޓަކާއި، ކާރެއް ބައްލަވައިގެންނެވި ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކާއި ދައުލަތުގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާއި އަނިލްއާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރާނަމަ އެކަންކަން އިސްލާހުކޮށް، ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާ، އަދި ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، ދައުލަތް ތަމްސީލް ކުރައްވާ ފަރާތަކީ އަނިލްއަށްވީނަމަވެސް އަނިލް ބޮޑަށް ފެނިގެންދިޔައީ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ގާނޫނީ ލަފާ ދެއްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.