ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 17:15
ވެންގާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިވާ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވަނީ
ވެންގާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިވާ އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވަނީ
އޭޕީ
ވެންގާ ގޮތެއް ނިންމުން
ވެންގާ ގޮތެއް ނިންމައިފި، ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާންކުރާނެ!
ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ
އާސެނަލް އިން ވަނީ ދެ އަހަރު ކޮންޓްރެކްޓެއް ދީފައި

އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމައިފި ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެނިންމުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާބުނެފިއެވެ.

 

އާސެނަލްއާއެކު ކުރިއަށްދިޔުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ވެންގާ ބުނެފައިވާއިރު މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ އެކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްވެސް ހަމަވާނެއެވެ.

 

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހިމެނޭ ގޮތަށް އާސެނަލް އިން އެންމެފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުންވެސް ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން ވެންގާއަށް އަންނަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަހަކަށް އައިސް އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް އަންނަނީ ވެންގާ އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އިނގިރޭސި ލީގުގައި ވެސްޓް ބްރޮމް އަތުން 3-1 އިން އާސެނަލް ބަލިވި މެޗަށްފަހު މީޑިއާއިން ކުރިމަތި ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ވެންގާބުނީ އޭނާ ދެންކަންތައް ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

"އަހަންނަށް އެނގޭ އަހަރެން ހަދާނެ ގޮތެއް. ކަލޭމެނަށްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އެނގޭނެ" ވެންގާ ބުންޏެވެ.

 

ވެންގާ އާސެނަލް އަންނަނީ މެޗަކަށް ފަހު މެޗެއްގައި ބަލިވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އޭނާގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ވިސްނުމަށްވުރެ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެންގާ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

"މެޗުތަކުން ބަލިވުމަކީ މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް، އެހެންވެ ކުރިމަގާ މެދު މިވަގުތު ކޮންމެހެން ވިސްނަން ބޭނުމެއް ނޫން" ވެންގާ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ވެންގާ އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމާއި ޙަވާލުވީ 1996 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެފަހުން ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައަށްވުރެ ދަށަށް އާސެނަލް ވެއްޓިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އެކަން ބަދަލުވުމުގެ ބިރުވެރިކަންވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

 

އާސެނަލް މިވަގުތު އޮތީ 50 ޕޮއިންޓާ އެކު ތާވަލުގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ.

 

މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އާސެނަލްއާއެކު ވެންގާ ހަދާގައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވިޔަސް، އެކުލަބުން ވަނީ އޭނާއަށް އިތުރު ދެ އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އެކަމާއި ނުރުހުންފާޅުކޮށް ދެކޮޅުހަދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް