ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ދިވެހިރާއްޖެ - އިންޑިއާ

އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ބިލަށް ގެނައި އިސްލާހް: ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ގައުމުތަކުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކަށް އިހްތިރާމްކުރާ ކަމަށް

  • ބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު
  • އިންޑިއާގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި ދަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން
  • ފޮރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ ނިންމުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 12 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 11:02 | 4,167

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިންޑިއާގެ ވިއޯން ނޫހަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ - ޓްވިޓަރ

މުސްލިމުން ފިޔަވާ އެހެން އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް, އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭގޮތަށް ފާސްކުރި ބިލާއި މެދު ކޮމެންޓް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި، އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމަށް ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ އެ ބިލް އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގެ ރާޖް ސަބާއިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. މަތިގެއިން ބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 125 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާ އެކު އެވެ. ބިލް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 105 މެމްބަރުކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. އެ ބިލަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރިން ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް އަދި އަފްޢާނިސްތާނުގެ މުސްލިމުން ފިޔަވާ އެހެނިހެން ދީން ތަކުގެ މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ލިބޭނެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާ އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން އިންޑިއާގެ އިތުރުން އަވަށްޓެރި އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެ ބިލާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އެއްޗެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

މުސްލިމުންނަށް ރައްޔިތުންކަން ނުލިބޭގޮތަށް ފާސްކުރި ބިލް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ހިސާބުން އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އައްސާމް ސްޓޭޓްގައި ކުރި މުޒާހާރާގައި ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި ބައެއް މީހުން ބުނީ، އެ ބިލަކީ އިންޑިއާގެ ގާނޫނުގައި އެއްވެސް ދީނަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު އެންމެންނާ މެދު އަމަލުކުރަން ބުނެފައިވާ ބުނުމާއި ދެކޮޅަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. އެމީހުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، އިންޑިއާ އަށް ހިޖުރަށް ކޮށްފައިވާ ހިންދޫ އަކަސް މުސްލިމަކަށް ވިޔަސް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަންދީގެން ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.