ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އިންޑިއާ

މުސްލިމުން އިސްތިސްނާވާގޮތަށް އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ގާނޫނު ފާސްކޮށްފި

  • ބީލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 125 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
  • މޯދީ ވިދާޅުވަނީ އެއީ ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް
  • ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 11 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 22:44 | 17,774

ރަށްވެހިކަމުގެ ބިލާއި ދެކޮޅަށް ބަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ފޭސްބުކް

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއިހުރެ އަމިއްލަ ގައުމުދޫކޮށް އަވަށްޓެރި ތިން ގައުމަކުން އިންޑިއާއަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް, އިންޑިއާގެ ރަށްވެހިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހުށައެޅި ބިލް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ފާސްކުރި ބިލުގެ ދަށުން ރަށްވެހިކަން ނުލިބޭނީ މުސްލިމުންނަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެއިން ތާއިދުކުރި އެ ބިލް ބުދަ ދުވަހު މަތިގެއިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 125 މެމްބަރުންގެ ތާއިދާ އެކު އެވެ. ބިލް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 105 މެމްބަރުކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ، ޕާކިސްތާން، ބަންގްލަދޭޝް އަދި އަފްޢާނިސްތާނުގެ މުސްލިމުންނަށް ރަށްވެހިކަން ނުލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ބިލުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ސެކިއުލަރ ގާނޫނު އަސާސީއާ ތައާރަޒުވާ ކަމަށެވެ.

މި ބިލު ގާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔުމުން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރިން އެ ތިން ގައުމުން އިންޑިއާ އަށް ހިޖުރަ ކޮށްފައިވާ ބުޑިސްޓުން، ކްރިސްޓިއަނުން، ހިންދޫން، ޖެއިން އަދި ޕާރިސީސްގެ އިތުރުން ސިކުންނަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުކަން ލިބޭނެއެވެ.

ބިލަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ފެޑެރަލް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތް ޝާހް ވިދާޅުވީ، އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުން ބިލާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ބިލަކީ ރަށްވެހިކަން ދޭ ބިލެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުކަން އަނބުރާ އަތުލައިގަންނަ ބިލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ކަމަށްވާ ނެޝަަނަލް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ އަނަންދު ޝަރުމާ ވިދާޅުވީ، އެ ބިލަކީ އިންޑިއާގެ ގާނޫނަށާއި، އެ ގައުމުގެ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ އެ ބިލް ސިފަކޮށްފައިވަނީ މުހިއްމު ކާމިޔާބީއެއް ގޮތުގައެވެ. އަދި ބިލުގެ ސަބަބުން އެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ގައުމުތައް ދޫކޮށް އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވި މީހުންނަށް ރަށްވެހިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މުސްލިމުންނަށް ރައްޔިތުންކަން ނުލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ބިލް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ހިސާބުން އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އައްސާމް ސްޓޭޓްގައި ކުރި މުޒާހާރާގައި ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި ބައެއް މީހުން ބުނީ، އެ ބިލަކީ އިންޑިއާގެ ގާނޫނުގައި އެއްވެސް ދީނަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު އެންމެންނާ މެދު އަމަލުކުރަން ބުނެފައިވާ ބުނުމާއި ދެކޮޅަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް ކަމަށެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ. އެމީހުން ބުނާ ގޮތުންނަމަ، އިންޑިއާ އަށް ހިޖުރަށް ކޮށްފައިވާ ހިންދޫ އަކަސް މުސްލިމަކަށް ވިޔަސް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަންދީގެން ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.