ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

އިދިކޮޅުން ރައީސް ސޯލިހް އަރިހު އެދުނީ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް!

  • ގާނޫނު އިމުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
  • ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު
  • ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަނީ މެދު ނުކެނޑި މުޒާހަރާ ކުރަމުން

ކ. މާލެ 11 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 18:57 19,103

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މި ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންނެވީ ޖަލުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށް ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރައީސްއާއެކު ބޭއްވު ބައްދަލުވުމުގެ މައުލޫމާތު އެއްވެސް މީޑިއާ އަކާއި ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާގޮތުގައި ރައީސްއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އިދިކޮޅުން އެދުނީ ރައީސް ޔާމިން ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އަދި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެއްވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާކަން އެނގިފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގޮސްފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މިނެޓަށެވެ.

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ރައީސް ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި -- ފޮޓޯ: ޓުވިޓަރ

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމް ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކޮންމެ ރެއަކުހެން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން ނެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު، ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްވެސް ޙުކުމް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެފައިސާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދެއްކުމަށް ވެސް ޙުކުމުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް