ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - ތުރުކީ

އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮންނަކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފްރާންސްގެ 11 މީހަކު ތުރުކީން ޑީޕޯޓްކޮށްފި

  • ތަފްސީލު ހާމައެއް ނުކުރޭ
  • ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހަލުވި ކަމާއިއެކު ކުރަމުން
  • 71 މީހަކު ވަނީ ޑީޕޯޓް ކޮށްފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 9 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 23:11 1,914

ތުރުކީގެ ހައްޔަރުގައި 1200 އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިން އެބަތިބި - އަލްޖަޒީރާ

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްކަމުގައިވާ އައިއެސްގެ މެމްބަރުންކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ، ފްރާންސްގެ 11 ރައްޔިތުން ޑީޕޯޓްކޮށްލާފައިވާކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފިއެވެ.

އެ މީހުން ޑިޕޯޓް ކުރިކަން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާންކުރީ ތުރުކީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެކަމަކު އެކަމާއި ގުޅޭ ތަފްސީލެއް މިނިސްޓްރީން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

ތުރުކީއަކީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ހަނގުރާމަތަކަށް އަންނަ މީހުން ތިބޭ ''ހޮޓަލެއް'' ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އެ ގައުމުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު އައިއެސްއާ ގުޅުން އޮންނަ ތުރުކީއާ ސީރިޔާ ޖަލު ތަކުގައި ތިބި މީހުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ވަޒަނަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ފްރާންސްގެ 11 މީހުންގެ ޑީޕޯޓު ކުރުމާއި އެކު ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ތުރުކީއަށް ނާދެވޭގޮތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލީ މީހުންގެ އަދަދު 71 އަށް އަރާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ އަނަދޮލު ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފޮނުވާލީ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ، ޑެންމާކް، އަޔަރލޭންޑްގެ އިތުރުން ނެދަލޭންޑްގެ ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ 18 މީހަކު ފޮނުވާލެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޓީރިޔާ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިއެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތަކު ޑީޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ މަހު ތުރުކީން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ބުނާގޮތުން އެ ގައުމުގެ ހައްޔަރުގައި 1،200 ވަރަކަށް އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އެބަތިއްބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް