އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުން

ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި މީހަކު މަރުވެފަ އޮތްވާ ފެނިއްޖެ

  • ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 11:18 ގައި

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:36 | 3,231

ފުލުހުން ބަލަމުންދާތަނެއްގައި ޓެޕް ދަމާފައި- - ރާއްޖެ އެމްވީ

މައްޗަންގޮޅި ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮތްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާއިން ބުނީ، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:18 އެހާކަންހާރު، މައްޗަންގޮޅި ގެއެއްގެ ޓެރަހުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުމާއެކު، އެގެއަށް ފުލުހުން ގޮސް ބެލިއިރު، އެމީހާގެ އަނގައިން ފޮނުއަރާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ އެގޭގެ ޓެރަހުން ތިރިއަށް ބޭލުމަށްޓަކައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައި، އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، އޭނާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، މިމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި، އެމީހާ މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ، މއ. ޓޮމާޓޯ ގޭގެ ޓެރެސް މަތީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.