ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މެނީލާ

މެނީލާ އެއަރޕޯޓުގައި މަރުވެފަ އޮތް ކުޑަކުއްޖެއް ފެނިއްޖެ

  • ކުއްޖާ ފެނުނުއިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި

ކ. މާލެ | 9 ޑިސެންބަރ 2019 | ހޯމަ 07:34 | 3,561

ކުއްޖާ ފެނުނުއިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި - ސީ.އެން.އެން

މެނީލާ އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަރުވެފައި އޮތް ކުޑަކުއްޖެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

އެ އެއަރޕޯޓު އޮތޯރިޓީއާއި ޙަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އަންހެންކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ ފެނުނުއިރު އޮތީ ކަރުގައި ޖަނގިޔަލެއް އޮޅާފައި ކަމަށާއި އެ އެއަރޕޯޓުގެ މެޑިކަލް ޓީމެއް ވަގުތުން އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަވަސްވެ ގަތް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެ ކުއްޖާ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ މެނިލާގެ ފުލުހުން މިހާރު ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު އެ އެއަރޕޯޓުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.