ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - މެނީލާ

މެނީލާ އެއަރޕޯޓުގައި މަރުވެފަ އޮތް ކުޑަކުއްޖެއް ފެނިއްޖެ

  • ކުއްޖާ ފެނުނުއިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 9 ޑިސެންބަރު 2019 | ހޯމަ 07:34 2,959

ކުއްޖާ ފެނުނުއިރުވެސް އޮތީ މަރުވެފައި - ސީ.އެން.އެން

މެނީލާ އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަރުވެފައި އޮތް ކުޑަކުއްޖެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

އެ އެއަރޕޯޓު އޮތޯރިޓީއާއި ޙަވާލާދީ ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އަންހެންކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ ފެނުނުއިރު އޮތީ ކަރުގައި ޖަނގިޔަލެއް އޮޅާފައި ކަމަށާއި އެ އެއަރޕޯޓުގެ މެޑިކަލް ޓީމެއް ވަގުތުން އެ ކުއްޖާއަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އަވަސްވެ ގަތް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު އެ ކުއްޖާ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ މެނިލާގެ ފުލުހުން މިހާރު ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު އެ އެއަރޕޯޓުގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް