ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 23:53
ގައުމީ ސަލާމަށް ކުޅުންތެރިން ހުއްޓިގެން
ގައުމީ ސަލާމަށް ކުޅުންތެރިން ހުއްޓިގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގައުމީ ސްކޮޑު
ދެ ގޯލު ކިޕަރުން އިތުރުކޮށް 29 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް ފަލަސްތީން މެޗަށް އެކުލަވާލައިފި
 
ސްކޮޑުގައި ޓީސީގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފަ
 
ސްކޮޑުގައި އަލަށް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ގިނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފަ

ދެ ގޯލުކީޕަރުން އިތުރުކޮށް 29 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑެއް ފަލަސްތީން މެޗަށް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން ނެރުނު 29 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި އަލަށް ހިމެނީ ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ތޮލާލް ހަސަން އަދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝަފީއު އެވެ.

ފަލަސްތީން މެޗަށް ނެގި ސީނިއާ ޓީމުގައި މުޅިން އަލަށް ސްކޮޑަށް ނެގި ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޝައިހް ކަމާލް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަޕުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އިބްރާހިމް މަހުދީ (އިއްބެ) އާއި މުހައްމަދު އައްޒާމް، އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން އަދި އީގަލްސްގެ ރިހާމް އަބްދުލްގަނީ (ބޮބީ) ގެ އިތުރުން ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ އަހުމަދު ނިޒާމް އާއި މުހައްމަދު ސާއިފްއެވެ.

ގައުމީ ސްކޮޑުގައި މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނުވަ ކުޅުންތެރިން، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން، ކްލަބް ވެލެންސިއާގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން، ކްލަބް އީގަލްސްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން، ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން އަދި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ސްކޮޑަށް ނެގި ކުޅުންތެރިން ތެރޭގައި ޓީސީގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅު އަދި ޝައިހްކަމާލް ކަޕްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުހިމަނައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އަދި ފައްރާހް ހިމެނެއެވެ. މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެ މުބާރާތުގައި ޓީސީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގައި ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

ފަލަސްތީން އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މެޗުގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމު އަންނަނީ ރަހްމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ރާއްޖޭގައި ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް