ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 22:29
ޔުނައިޓެޑަށް ކުރިން ކުޅުނު މެންފިސް ޑިޕޭ
ޔުނައިޓެޑަށް ކުރިން ކުޅުނު މެންފިސް ޑިޕޭ
ސްކައި ނިއުސް
މޮރީނިއޯ އާއި ޑިޕޭ
މޮރީނިއޯ އަށް އަހަރެން ކަމަކު ނުދޭ: ޑިޕޭ
 
މޮރީނިއޯއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ޑިޕޭ
 
މޮރީނިއޯ އަހަރެންނަށް އިތުބާރު ނުކުރޭ: ޑިޕޭ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯއަށް އޭނާ ކަމަކުނުދާ ކަމަށް އެޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު އަދި މިހާރު އޮލިމްޕިކް ލިއޯން އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ފޯވާޑް މެންފިސް ޑިޕޭ ބުނެފި އެވެ.

ބެއިން ސްޕޯޓްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑިޕޭ ބުނީ އޭނާ އާއި މޮރީނިއޯއާ މެދު އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑްގައި ހުރިއިރުވެސް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑިޕޭ ބުނީ އޭނާ އަށް މޮރީނިއޯ އިތުބާރު ނުކުރާކަން އަބަދުވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް ތަމްރީންތަކުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތް ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށާއި، މޮރީނިއޯގެ ނިންމުންތަކަށްވެސް އިހުތިރާމުކުރި ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ މޮރީނިއޯ އަށް އޭރު އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަންވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޑިޕޭ ބުނީ މިހާރު އޭނާ އަންނަނީ ލިއޯންގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ކަމަށާއި، ޔުނައިޓެޑު ދޫކޮށްލުމުން އެކަމާ ދެރަނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގައި ނުދެއްކުނު ކުޅުން ލިއޯގައި ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް މި ސީޒަނުގައި ޑިޕޭ ލިއޯން އަށް ބަދަލުވިއިރު، އޭނާ ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން ވަނީ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ހޯދުމަށް އެވަޓަންގެ އިތުރުން އިޓަލީގެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭސީ މިލާން، ނަޕޯލީ، އޭއެސް ރޯމާ އަދި ޔުވަންޓަސްވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ހޯދުމަށް ސްޕެއިން އަދި ޖަރުމަންގެ ކްލަބްތަކުން ވެސް ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.
ޕީއެސްވީން 2011 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި 22 އަހަރުގެ ޒުވާން ވިންގާ ވަނީ އެޓީމަށް 124 މެޗު ކުޅެދީ 50 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ޕީއެސްވީއާ އެކު ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، ނެދަލޭންޑްސް ލީގް އެއް ފަހަރު އަދި ނެދަލޭންޑްސް ކަޕް އެއް ފަހަރު ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.
އުމުރުން 15 އަހަރުން ފެށިގެން ބަރާބަރަށް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަމުން އަންނަ ޑިޕޭ ވަނީ ނެދަލޭންޑްސް ސީނިއާ ޓީމަށް 25 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ޔުއެފާ ޗެންޕިއަންޝިޕް ނެދަލޭންޑްސްއާ އެކު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑަށް 50 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީ ހަތް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ޑިޕޭ ވަނީ ލިއޯން އަށް ބަދަލުވެ އެޓީމަށް މިވީތަނަށް ކުޅުނު 10 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް