އާދީއްތަ 19 ޖެނުއަރީ 2020
1 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 24
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - މިޒިޒް ވޯލްޑް 2020

މިސިޒް ވޯލްޑް 2020 ގެ ތާޖު ލަންކާގެ ކެރޮލިން ޖޫރީއަށް

  • ތާޖު ލިބިފއިވަނީ 51 ގައުމުގެ ކޮންޓެސްޓަންޓުންނާއި ވާދަ ކޮށްގެން
  • ލަންކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކު އެންމެ ފަހުން މިސްޒް ވޯލްޑް ގެ ތާޖް ހޯދާފައިވަނީ މީގެ 35 ކުރިން
  • 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިސިޒް ވޯލްއަށް ހޮވިފައިވަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ޖެނީފާ ލީ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 8 ޑިސެންބަރު 2019 | އާދީއްތަ 08:57 2,861

މިސިޒް ވޯލްޑް 2020 ކެރޮލިން ޖޫރީ - ޑެއިލީ މިރޯ

މިސިޒް ވޯލްޑް 2020 ގެ ތާޖު ސްރީލަންކާގެ ކެރޮލިން ޖޫރިއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ލަސްވެގަސްގައި ބޭއްވި މިސިޒް ވޯލްޑް މުބާރާތުގައި ކެރޮލިން ޖޫރީ އަށް މިސިޒް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ލިބިފައިވަނީ 51 ގައުމުގެ ކޮންޓެސްޓަންޓުންނާއި ވާދަ ކޮށްގެންނެވެ.

ފަސްޓް ރަނައަޕް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިސިޒް އަޔަލޭންޑް އެވެ. ސެކަންޑް ރަނައަޕް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިސިޒް ވާޖިން އައިލެންޑްސް އެވެ.

ލަންކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކު އެންމެ ފަހުން މިސްޒް ވޯލްޑް ގެ ތާޖު ހޯދާފައިވަނީ މީގެ 35 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއީ 1984 ވަނަ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭއްވި މިސިޒް ވޯލްޑް މުބާރާތުގައި ސްރީލަންކާގެ ރޯޒީ ސެނަނަޔަކަ އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިސިޒް ވޯލްޑްއަށް ހޮވިފައިވަނީ ވިއެޓްނާމުގެ ޖެނީފާ ލީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް