ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
މިޒިޒް ވޯލްޑް 2020

މިސިޒް ވޯލްޑް 2020 ގެ ތާޖު ލަންކާގެ ކެރޮލިން ޖޫރީއަށް

  • ތާޖު ލިބިފއިވަނީ 51 ގައުމުގެ ކޮންޓެސްޓަންޓުންނާއި ވާދަ ކޮށްގެން
  • ލަންކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކު އެންމެ ފަހުން މިސްޒް ވޯލްޑް ގެ ތާޖް ހޯދާފައިވަނީ މީގެ 35 ކުރިން
  • 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިސިޒް ވޯލްއަށް ހޮވިފައިވަނީ ވިއެޓްނާމްގެ ޖެނީފާ ލީ

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:57 | 3,751

މިސިޒް ވޯލްޑް 2020 ކެރޮލިން ޖޫރީ - ޑެއިލީ މިރޯ

މިސިޒް ވޯލްޑް 2020 ގެ ތާޖު ސްރީލަންކާގެ ކެރޮލިން ޖޫރިއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެމެރިކާގެ ލަސްވެގަސްގައި ބޭއްވި މިސިޒް ވޯލްޑް މުބާރާތުގައި ކެރޮލިން ޖޫރީ އަށް މިސިޒް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ލިބިފައިވަނީ 51 ގައުމުގެ ކޮންޓެސްޓަންޓުންނާއި ވާދަ ކޮށްގެންނެވެ.

ފަސްޓް ރަނައަޕް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިސިޒް އަޔަލޭންޑް އެވެ. ސެކަންޑް ރަނައަޕް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިސިޒް ވާޖިން އައިލެންޑްސް އެވެ.

ލަންކާގެ ރީތީގެ ރާނީއަކު އެންމެ ފަހުން މިސްޒް ވޯލްޑް ގެ ތާޖު ހޯދާފައިވަނީ މީގެ 35 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއީ 1984 ވަނަ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ބޭއްވި މިސިޒް ވޯލްޑް މުބާރާތުގައި ސްރީލަންކާގެ ރޯޒީ ސެނަނަޔަކަ އެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިސިޒް ވޯލްޑްއަށް ހޮވިފައިވަނީ ވިއެޓްނާމުގެ ޖެނީފާ ލީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.