ބުރާސްފަތި 24 ސެޕްޓެންބަރ 2020
04 އަތަ
1442 ސަފަރު 06
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ- އުމްރާ ވިސާ

މިދިޔަ ތިންމަހު ސައުދީން 1.65 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އުމްރާ ވިސާ ދޫކޮށްފައިވޭ

  • ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1,647,662 މުސްލިމުންނަށް ވިސާ ދޫކޮށްފައިވޭ
  • އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އުމްރާވުމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުން

ކ. މާލެ | 8 ޑިސެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 00:47 | 2,360

އުމްރާވެރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި - ސައުދީގެޒެޓް

ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 1.65 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުންނަށް ޢުމްރާ ވިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ އިން އިއްޔެ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު، ފާއިތުވެދިޔަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގެ އެއްމިލިއަން، ހަ ލައްކަ ސާޅީސް ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދެ މުސްލިމުންނަށް އެ މިނިސްޓްރީން އުމްރާ ވިސާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވިސާ ދޫކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއް މިލިއަން ތިން ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަ ހާސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިން މުސްލިމުން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް އެތެރެވެފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އިތުރު އެއް މިލިއަން ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް އަށް މުސްލިމުން އުމްރާގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އަމިއްލަ ޤައުމަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަންވެސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އިގެއެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާއާއި ޙަވާލާދީ ސައުދީ ގެޒެޓުގައި ވާގޮތުން، އެއްމިލިއަން ތިން ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތް މުސްލިމުން ސައުދީއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ ވައިގެ މަގުން، އަދި އެއްގަމު މަގުން ފަންސާސް ހަތްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސަވީސް މުސްލިމުން އެތެރެވެފައިވެއެވެ. އަދި ކަނޑުމަގުން އެތެރެވެފައިވަނީ 11 މީހުންނެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އުމްރާވުމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުންނެވެ. އެއީ 373 ހާސް 984 މީހުންނެވެ. ދެވަނަޔައަށް އެންމެ ގިނައިން ސައުދީއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ އިންޑޮނޭޝިއާއިންނެވެ. އެއީ 347 ހާސް 424 މުސްލިމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.