ހޯމަ 20 ޖެނުއަރީ 2020
2 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 25
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކޮށްފި

  • ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުހައްމަދު އައްޔަނު ކުރުމަށް ނިންމެވި
  • ސިވިލް ކޯޓަށްވެސް 4 ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވޭ
  • ދެ ކޯޓަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 6 ޑިސެންބަރު 2019 | ހުކުރު 22:22 1,933

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން 39 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލެއްވި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޅ ކުރެންދޫ މާތިލަ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުހައްމަދު އައްޔަނު ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސިވިލް ކޯޓަށްވެސް 4 ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެެނެނީ ދ ކުޑަހުވަދޫ ވައިލެޓްގޭ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމީނާއާއި، ތ ވިލުފުށި ބަޝާރާ އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު އަބްދުލް މަތީންއާއި، ސ ހިތަދޫ ހަސަންކާރީ އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟު ޝާތިރުގެ އިތުރުން މއ ޕެންޒީވިލާ އަލްއުސްތާޛާ އައިޝަތު އަޒްފާ އަބްދުލްޢަފޫރެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަނުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންވެސް އައްޔަނުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ތ ހިރިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަަމަށް ތ ކިނބިދޫ ނަސްރުއްސަބާ އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ހުސައިން އައްޔަނު ކުރުމަށާއި، ކ ގުރައިދޫގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަަމަށް ލ މާވަށު ނަލަމަލަ އަލްއުސްތާޛު ފަތުހުﷲ ޖަމީލް މޫސާ އައްޔަނު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް