ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އިންޑިއާ - ރޭޕް

ރޭޕްކޮށް އަންދާލީ އަންހެން މީހާގެ ހަތަރު ގާތިލުން މަރާލައިފި

  • އެމީހާ ގެއްލުނީ ބުދަ ދުވަހު
  • ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ސިޓީގެ ރަށް ބޭރުން
  • އެމީހުން އާއްމުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް މުޒާހަރާ ކުރި

ކ. މާލެ | 6 ޑިސެންބަރ 2019 | ހުކުރު 11:13 | 5,641

އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ސިޓީގެ ބޭރުން -

އިންޑިއާގެ ހައިދްރަބާދުގައި 27 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަންދާލި ހަތަރު ފިރިހެނުން މަރާލައިފި ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އެ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ގޭންގް ރޭޕް އާއި މީހަކު މެރުމުގެ ތުހަމަތުގައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އެމީހުން މަރާލާފައިވަނީ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދަނިކޮށް ފިލަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ. އަންދާލާފައިވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ ހައިދަރްއާބާދްއާ 50 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ޝަދްނަގަރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ތެލަންގާނާ ސްޓޭޓްގެ ވެރިރަށް ހައިދަރްއާބާދްގެ ބޭރުން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހަކަށެވެ.

ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނަން ސިއްރު ކޮށްފައިވާ މި އަންހެން މީހާގެ އާއިލާއާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ގެއިން ނުކުތީ ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އޭނާގެ ސައިކަލުގެ ޓަޔަރު ހަލާކުވި ކަމަށާއި، އެތަނުން ދިޔަ ލޮރީ ޑްރައިވަރެއް ސައިކަލުގެ ޓަޔަރު ހަދާދޭނެކަމަށް ބުނި ކަމަށް އޭނާގެ ދައްތަ ވަނީ މީޑިއާތަަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ސައިކަލު ޓަޔަރު ހަދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ މީހުން ނޫޅެ ހިސާބަށް އެއަން މީހާ ގެންގޮސް ރޭޕްކޮށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެ ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ބައިތިއްބާފައި ތިބި ހައިދަރްއާބާދުގެ ރަށް ބޭރުގައި ހުންނަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް އެއްވި ބަޔަކު ވަނީ ކުށް ކުރި މީހުން އެ މީހުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެ މައްސަަލަ ވިހާވެސް އަވަހަށް ނިންމައިދޭނެ ކަމަށް ޗީފް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރޭޕްކުރާ މީހުން ގައިގައި ހައްދު ޖަހައި، ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ އިތުރުން ގާނޫނޫ ހަދާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ގޭންގް ރޭޕްތަކާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އިންޑިއާގައި އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިންޑިއާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން 92 ރޭޕްކޭސް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް ރޭޕްއާއި ގުޅުންހުރި 33،658 (ތިރީސް ތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަށް) ކޭސް ފުލުހުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.