އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ސްރީލަންކާ - ދިވެހިރާއްޖެ

ޝާހިދު ލަންކާގެ އައު ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  • ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
  • ބޮޑު ވަޒީރު ރާޖަޕަކްސަގެ އިތުރުން ރައީސް ގޯތާބަޔައާ ބައްދަލުކުރެއްވި
  • ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަރާތުން ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 5 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުރާސްފަތި 22:13 1,454

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ލަންކާގެ ރައީސް ގޯތާބަޔަ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ސްރީލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވެވި އެ ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯތާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި، ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަރާޖަޕަކްސަ އަދި ހާރިޖީ ވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނައާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ގޯތާބަޔަ ރާޖަޕަކްސައާއިއެކު ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ފަރާތްޕުޅުން ސްރީލަންކާގެ ރައީސްއަށާ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ބަދަހިކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަމުގައި ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެން ދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޝާހިދުއާ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސް -- ފޮޓޯ: ޓްވިޓަރ

ލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރަށާއި، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދުންތައް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އަރިސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ޙހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން، އެކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ބަދަހިކުރުމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގިންކަން، ބޮޑުވަޒީރު ރާޖަޕަކްސައަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެރުވިއެވެ.

ފޮރިން ރިލޭޝަންސް މިނިސްޓަރާއި އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ މިނިސްޓަރ ގުނަވަރުދަނަ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިންނާއި، އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަށް ކުރިއަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދެ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ.

ޝާހިދު ލަންކާ އަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން ރައީސް ސޯލިހު އެ ގައުމަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް