ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ލީގު 1

ފްރެންޗް ލީގް: ނޭމާއާއި އާއި އެމްބާޕޭގެ ގޯލާއެކު ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް

  • ނޭމާ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރީ ޕެނެލްޓީއަކުން
  • މެޗުގައި ނާންޓޭސްގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަނީ ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައި
  • ޕީއެސްޖީ އޮތީ 36 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 19:37 | 1,566

އެމްބާޕޭ އާއި ނޭމާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ - ޔާހޫ

ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި ނޭމާގެ ގޯލުން ލީގު 1ގައި ނާންޓޭސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާރމަން (ޕީއެސްޖީ) މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެޓީމުން ކުޅެފައިވާއިރު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 45 މިނެޓް ނިމިގެން ދިޔައީ ދެ ޓީމުންކުރެ އެއްޓީމަކަަށްވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި 0-0 ކުންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގެ 52 ވަނަ މިނެޓްގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އެމްބާޕޭ ވަނީ ގޯލެއް ޖަހައި ޕީއެސްޖީއަށް ލީޑް ނަގައިދީފައެވެ. މި ގޯލް އެމްބާޕޭ ކާމިޔާބު ކުރީ އެންހެލް ޑިމާރިޔާ ނަގައިދިން ހުރަހެއް ގޯލްތެރެޔަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ދެވަނަ ގޯލް ނޭމާ މެޗުގެ 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޕައުލޯ އިކާޑިއަށް ނާންޓޭސްގެ ޕެނެލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގޯލެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޕީއެސްޖީ އަދި ނާންޓޭސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕީއެސްޖީ ކުޅުނު އެންމެ މެޗެއްގައިވެސް ނޭމާއަށް ގޯލެއް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. މެޗުގެ ބައެއް ސްޓެޓްސްތަކަށް ބަލާއިރު ގިނަ އިރު ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ކުޅެ މެޗުގެ ޕޮސެޝަން ނަގާފައިވަނީ 63 އިންސައްތައާއިއެކު ޕީއެސްޖީންނެވެ.

90 މިނިޓް ހަމަވިއިރު ޕީއެސްޖީން ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ނާންޓެސްގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މުޅި މެޗުގައި 10 ޝޮޓް ޕީއެސްޖީން ވަނީ ނާންޓެސްގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށްފައެވެ. އެތަނުން ގޯލާއި އަމާޒުވެފައިވަނި 6 ޝޮޓުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މެޗުގައި ނާންޓޭސް އިން 14 ފައުލެއްކޮށް އެ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަނީ ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައެވެ.

ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު 36 ޕޮއިންޓާއިއެކު 1 ވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތް އިރު، ދެވަނަައިގައި އެއްމެޗް އިތުރަށް ކުޅެ 31 ޕޮއިންޓާއިއެކު އޮތީ މާރސެއިލްއެވެ. ތިންވަނައިގައި 26 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ބޯރޑައުކްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.