ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އެޗްޑީސީ

މަރުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގައި މަގު ބައްތި އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް އެޗްޑީސީން ފަށައިފި

  • ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ވެސް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން
  • ހުޅުމާލޭގައި 48 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވޭ
  • ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 19:05 | 1,608

ހުޅުމާލޭގެ މަގެއް - މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބައްތި އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ޓެކްސީ ޑްރަވަރަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މާރާލާފައިވާތީ، އެކަމާއި ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ޢާންމު ކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް މަދުންނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ މަގުތައް އިތުރަށް އަލިކުރުމަށްޓަކައި މަގު ބައްތި އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށާފައިވާކަމަށާއި، ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް މަގުތަކުގައި މަގު ބައްތި އިތުރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީން ބުނީ މޯލްޑިވިސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއެކު ހުޅުމާލޭގެ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާތައް ހަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މުޅިއަކު 48 ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައިވާއިރު، 25 ކެމެރާއަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކުރެވިގެން، އެފަރާތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގަ ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކެއް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ. އަދި ހަރުކޮށްފައިވާ 23 ކެމެރާއަކީ އާންމުންގެ ކަންކަން އެޗްޑީސީން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އާންމުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ޕާކުތަކާއި ބައެއް ޕާކިން ޒޯންތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް އެކި އިދާރާތަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހުޅުމާލޭގައި މަދުކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.