ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލާއި ބަޖެޓް މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރަނީ

  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަވާނެ ކަމަށް
  • ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 4 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 09:33 | 2,520

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލާއި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް މާދަމާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދައުރުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ހަމައަށް ދިގުދައްމާލުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަވާނެ ކަމަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ސުޕްރީމްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރައްވާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމާލުމަށްފަހު މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށްފަހު ދެން ޖަލްސާތައް ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.