ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލާއި ބަޖެޓް މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރަނީ

  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަވާނެ ކަމަށް
  • ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 4 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 09:33 1,843

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލާއި އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ގެ ކަންކަން ނިންމުމަށް މާދަމާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދައުރުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ހަމައަށް ދިގުދައްމާލުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާއިރު ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖަލްސާ ބާއްވަވާނެ ކަމަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ސުޕްރީމްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރައްވާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމަވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމާލުމަށްފަހު މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔުމަށްފަހު ދެން ޖަލްސާތައް ފެށޭނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް