ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދ ސޯލިޙް

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ސާޢިދަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • މިއީ ޤައުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވި
  • ސާޢިދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 4 ޑިސެންބަރު 2019 | ބުދަ 01:11 1,781

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމދު ސާލިޙާއި ހަސަން ސާއިދު - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން ދުވުންތެރިޔާ ޙަސަން ސާޢިދަށް، ފޯނުން ގުޅުއްވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބަުނީ ސާޢިދާއި ފޯނުން ގުޅުއްވައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ސާޢިދު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި މިއީ ޤައުމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

އަދި، މިއީ މި މުބާރާތުން ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑެއްޔެއް ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ ޤައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދިނުމުގައި ސާޢިދު ދައްކަމުންދާ ހިތްވަރަށް ސާބަސް ދެއްވައި އޭނާގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި، ސާޢިދު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނު ވަނީ މި ގޮތުގައި ދެމިހުރުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭނާއަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ސާޢިދު ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ 100 މީޓަރު ރިލޭ ދުވުމުގައެވެ. ސާކްގެ ހަތް ޤައުމުން އެތުލީޓުން ވާދަކުރާ 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ކުރިއަށްދަނީ ނޭޕާލްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް