ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ފުލުހުން

މާރާމާރީ ހިންގުމަށްފަހު 43 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާއި ފޯނެއް ފޭރުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

  • މިހާދިސާ ހިނގީ މާލޭގެ އަމީރު އަހުމަދު މަގު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރިން

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 3 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 17:29 1,717

ފުލުސް އޮފީސް - މޯލްޑިވްސް ޓައިމްސް

މާރާމާރީ ހިންގުމަށްފަހު މީހެއްގެ އަތުން 43 ހާހަށްވުރެގިނަ ރުފިޔާ އާއި ފޯނެއް ފޭރިގަތް މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގެ އަމީރު އަހުމަދު މަގު, މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ކައިރިން މީހަކަށް ހަމަލާދީ ވައްޓާލާ އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި 2،800 ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި ފޯނެއް ފޭރިގަތް މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އާއިރު އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް