ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ހައިކޯޓު

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު 11 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

  • އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ 11 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން
  • އެމަނިކުފާނު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށް މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ 2011 މާރޗް 26 ގައި
  • އިންތިހާބު ބާއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

ދާނިޝް ނިޡާމް
Dhaanish_Nizam

ކ. މާލެ 3 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 17:31 1,928

ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު - ޓްވިޓަރ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި އިންނަވާ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު 11 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

ހައިކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 3 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު އަންގާރަ ދުވަހު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އިންތިޚާބު ކުރީ، ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ފަނޑިޔާރު، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހިމް، 1 ޑިސެމްބަރު 2019 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

ހައިކޯޓުން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ސަމީރު އިންތިޚާބުވެފައިވަނީ އެ ކޯޓުގެ 11 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުންކަމަށެވެ.

ޢަލީ ސަމީރަކީ މިޞްރުގެ އަލްއަޒުހަރު ޔުނިވަރސިޓީ އިން ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ރޮނގުން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރެއްވުމަށްފަހު، މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން ކޮމްޕަރޭޓިވް ލޯވ އިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ސެކްރެޓެރީކަމާއި، މަދަނީ ކޯޓުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރުކަމާއި، މަދަނީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމާއި، މަދަނީކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމާއި، ސިވިލްކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަން ހިމެނެއެވެ. އެމަނިކުފާނު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކޮށް މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ 2011 މާރޗް 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސަމީރަށް ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިންވެސް ވަނީ މަރުޙަބާ ކިޔައިފައެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ތިއްބަވާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކާއި، ބަންޑާރަ ނައިބާއި ދަށު ކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރަކާއި، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާ މެންބަރަކާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސާއި، ޢަންމުންގެ ތެރެއިން މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާ ބޭފުޅަކާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބުކުރާ ވަކީލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް