ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ކުންފުނިތައް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

  • މި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނިތަކާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނިތައް

އާއިޝަތު ޝިއުރާ
@schewra

ކ. މާލެ 3 ޑިސެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 11:12 2,364

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް ނިންމާ އެކުންފުނިތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ކޮމްޕެނީސް އިން ލިކިއުޑޭޝަން ލިސްޓުގައި އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުންފުނިތަކަކީ މިހާރު އެނަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކުންފުނިތަކެއް ނޫނެވެ.

މި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނިތަކާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އުފެއްދެވި ކުންފުނިތަކެވެ. މީގެތެރެއިން 16 ކުންފުންޏަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު އުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކުންފުނިތަކެވެ. އަދި 2018 ވަނަ އަހަރު އުވާލުމަށް ނިންމި 1 ކުންފުންޏާއި މިއަހަރު ސަރުކާރުން އުވާލުމަށް ނިންމި 2 ކުންފުންޏެއް މީގެތޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އުވާލަން ނިންމާ އެމަސައްކަތް އެމަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ޓީވީއެމް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ހިންގަމުން އައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން އާއި ފެލިވަރު ފިޝަރީސް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް، ކޫއްޑޫ ފިޝަރީސް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް އަދި ގަން އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ހެލްތު ސަރވިސް ކުންފުނިތަކާއި އެމްއާރުޑީސީ އާއި ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 33 ކުންފުނި އޮންނައިރު އޭގެތެރެއިން ފައިދާ ވަނީ 11 ކުންފުނިންކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ޚަރުދަނާކޮށް ފައިދާވާ ކުންފުނިތަކަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް